ธีระ วรธนารัตน์

 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ตั้งคำถามถึงบทบาทที่ควรจะเป็นของสภาวิชาชีพต่างๆ ด้านการแพทย์ ภายหลังจากกระแสสังคมที่ขานรับเรื่องค่ารักษา รพ.เอกชน พร้อมกับตั้งความหวังว่า แพทยสภาจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง นพ.ธีระได้ review บทความวิชาการว่าด้วยเรื่องของการติดตาม กำกับ และประเมินการทำงานของสภาวิชาชีพทั่วโลก และพบว่า ปัญหาเรื่องความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของวิชาชีพนั้นเป็นที่เข้าใจได้ในสาธารณะ เพราะต้องการความเชี่ยวชาญ และทักษะต่างๆ ในการตัดสินใจ แต่ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลในการปกครองตนเองด้วย และการกำหนดบทบาทชัดเจนว่าจะทำหน้าที่กำกับดูแลการทำเวชปฏิบัติของแพทย์ในสังกัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักด้วย 
  2015-06-13 13:42
 • “หมอรัชตะ” รับปากตั้งภาคประชาชน ร่วมนั่ง คกก.แก้ไขปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน หลังเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ยื่นหนังสือจี้ขอความจริงใจในการแก้ไข ยันต้องตั้ง “คกก.กลาง เพื่อตรวจสอบค่ารักษา รพ.เอกชน” ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี พร้อมเตรียมยื่นหนังสือ กพฉ.ขอร่วมเป็น กก.แก้ปัญหาระบบฉุกเฉิน ต้นเหตุทำประชาชนถูกรีดค่ารักษาแพง   
  2015-06-08 18:11
 • บทความจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ นำเสนอผลการวิจัยจากต่างประเทศว่า ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางนั้น ระบบบริการการแพทย์ภาคเอกชนดีกว่ารัฐบาลจริงหรือไม่ ? ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยก็ขัดแย้งกับความเชื่อนี้ เมื่อพบว่า การดูแลรักษาที่ รพ.เอกชนมีจำนวนการผิดมาตรฐานการรักษา และผลการรักษาที่แย่กว่ารัฐบาล แต่มีความตรงต่อเวลา และการต้อนรับขับสู้ที่ดีกว่า ซึ่ง นพ.ธีระ ได้ชี้ว่า จะเห็นว่าได้ว่า กากเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย รพ.รัฐ ยังคงเป็นที่พึ่งได้เสมอ เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ตั้งต้นด้วย "ใจ" และมีประสบการณ์ที่มากมาย แม้ทรัพยากรไม่ได้เลิศหรูฟู่ฟ่า ไม่ได้มีความสะดวกสบาย ไม่ได้มีคำหวานๆ แต่เชื่อเถิดว่า เค้าเหล่านั้นไม่ได้คิดเป็นอื่น นอกจากช่วยเหลือผู้คน
  2015-06-05 14:15
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ทำนายสถานการณ์การรักษาใน รพ.รัฐ ว่า หากยังปล่อยให้มีสภาพแบบนี้ คือ กำลังคนสุขภาพที่ไม่มีทั้งขวัญและกำลังใจ งานหนัก ค่าตอบแทนต่ำ คน เงิน ของ ที่ไม่เพียงพอ และขาดแคลนไปทุกสิ่งเช่นนี้ ในอนาคตอีกไม่นาน ไทยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับสถานการณ์ความเสื่อมถอยของระบบสุขภาพภาครัฐที่จะลดลงอย่างรุนแรง ขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมสุขภาพพุ่งโตสวนทางไม่หยุดไปพร้อมกับธุรกิจประกันชีวิตที่หากินจากความเสื่อมถอยด้านคุณภาพของระบบสุขภาพภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดเกิดจา “นโยบายที่แก้ไม่ถูกที่ ชี้ไม่ถูกจุด และการไม่ยอมรับสัจธรรมของชีวิตในระบบสุขภาพ และในสังคม”
  2015-05-24 18:22
 • นักวิชาการจุฬาฯ ชี้นโยบายหมอครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการขับเคลื่อนสุขภาพปฐมภูมิ แต่หวั่นไม่ยั่งยืน เหตุภาคปฏิบัติที่ผ่านมาเหมือนอาหารจานด่วน ตั้งทีม 2-3 หมื่นทีม แต่ทรัพยากรในระบบมีน้อย งานไปถมที่ระดับปฏิบัติการมาก แนะละลายกรอบคิด ดึงวิชาชีพนอกระบบสาธารณสุขร่วมทีมหมอครอบครัว เชื่อดันนโยบายประสบความสำเร็จยั่งยืน
  2015-05-23 10:23
 • ห่วง ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ฟาสฟู๊ด รุกพื้นที่ รพ.มากขึ้น หวั่นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน ทั้ง หวาน มันเค็ม กากใยน้อย เสี่ยงโรคเรื้อรัง โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แถมซ้ำเติมภาวะโรคของผู้ป่วยด้วย “รพ.จุฬาฯ” จับมือ เครือข่ายนักวิชาการอาหารสุขภาพเพื่อสาธารณะ นำร่องเปิดบูธขายอาหารสุขภาพร้อมกิน “กินดี อยู่ดี” เปิดทางเลือกอาหารให้กับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
  2015-05-20 13:04
 • บทความจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ที่ระบุถึงการพัฒนาระบบสุขภาพไทยว่า ไม่สามารถมองโดยตั้งต้นจากทรัพยากรภาครัฐแต่ฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องมองถึงทรัพยากรจากภาคเอกชนด้วย ระบบสุขภาพนี้จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างสมดุล โดยที่ไม่เกิดการผูกขาด ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบสุขภาพในภาพรวมทั้งหมด
  2015-05-19 19:11
 • บทความจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนถึงสถานการณ์ข้อเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการคุมค่ารักษา รพ.เอกชน ซึ่ง นพ.ธีระ ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีตัวบทกฎหมาย และกลไกตรวจสอบ ควบคุมค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลเอกชนอย่างพอเหมาะพอสม ไม่เกินเลยแบบที่เห็นในปัจจุบัน
  2015-05-11 20:35
 • “อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จุฬาฯ” ย้ำ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคนไทยทุกคน ชี้เส้นแบ่งรวยจนวัดยาก เหตุคนยุคปัจจุบันผูกติดทุนนิยม รวยเร็วจนเร็ว แนะ 3 ขั้นตอน สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ พร้อมหนุนนโยบายหมอครอบครัว ลดภาระงบ แต่หวั่นไม่ยั่งยืนเพราะพึ่งพิงแค่บุคลากรในระบบสาธารณสุข ชี้ควรเปิดให้ทุกวิชาชีพและสังคมมีส่วนร่วม ลดภาระงบประมาณประเทศ  
  2015-05-05 11:14
 • ขณะที่การขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อเป็นกลไกหลักในการปฏิรุประบบสุขภาพยังถูกผลักดันอย่างเข้มแข็งจาก ปลัดสธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ล่าสุดประกาศต่อหน้าบุคลากรสธ.กว่า 1,000 ชีวิตที่เข้าร่วมรับฟังนโยบายเมื่อ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาว่าจะเดินหน้าเขตสุขภาพต่อไป แต่ในอีกมุมมองหนึ่งจากการวิจัย ยังพบประเด็นที่น่าสนใจว่า ความขัดแย้งระหว่างสธ.และสปสช.มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ เขตสุขภาพจะมีประสิทธิผล 2 หน่วยงานนี้ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ขัดแย้งและแข่งกัน ด้านความร่วมมือก็ยังจำกัดวงแค่ในสธ. ภาครัฐยังกุมอำนาจใหญ่ และยังไม่มีเขตไหนเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างอิสระ
  2014-10-22 17:16
 • ความพยายามของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.ในการขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุขภาพ” ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะก่อร่างสร้างตัวจนจับต้องได้บางส่วน ทว่า นพ.ณรงค์ เองก็ “เจ็บตัว” ไม่น้อย ราคาที่ต้องจ่าย คือการถูกผู้เห็นต่าง ตีรวนตั้งป้อมโจมตีอย่างหนักหน่วง โดยข้อกังวลว่าจะเข้าข่าย “รวบอำนาจ” ทว่าการดำเนินงานก่อนจะมาถึงจุดนี้ น่าสนใจว่าความสำเร็จนโยบายเขตสุขภาพเดิมเป็นอย่างไร ในเวทีเสวนาเรื่อง “งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร” มีการเปิดเผยผลวิจัยจากการติดตามนโยบายเขตบริการสุขภาพอย่างใกล้ชิด สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของระบบได้อย่างน่าสนใจ
  2014-09-19 16:37

Pages