ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

 • เขตสุขภาพที่ 6 ประกาศใช้ "จริยธรรมการรับส่งต่อ" เพื่อลดการปฏิเสธการส่งต่อและรับกลับผู้ป่วย  ยึดหลักการไม่ปฏิเสธผู้ป่วย 5 ข้อ เช่น รพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่าต้องไม่ปฏิเสธการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน รับส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ ดูแลอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และบุคลากรรับส่งต่อมีความเป็นกัลยาณมิตร
  2017-01-28 18:05
 • ผลเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดแรกหลังมีกฎหมาย ทีมนำ รพ.สต.นำโดย ‘ไพศาล บางชวด’ ได้ยกทีม ครองตำแหน่งกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกทั้ง 12 คน ขณะที่ทีมพลังหมออนามัยที่นำโดย ‘ปรเมษฐ์ จินา’ ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  2016-12-02 11:50
 • กระทรวงสาธารณสุข หนุนใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานกับแพทย์ให้บริการในใน รพ.ของรัฐ เพิ่มทางเลือกในการรักษาและการเข้าถึงบริการการแพทย์ผสมผสานแก่ประชาชน ชูเป็นสาขาที่ 12 ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
  2016-06-27 16:37
 • ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้ง ‘นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ และ นพ.ณรงค์ สายวงศ์’ เป็นผู้ตรวจราชการ สธ.
  2015-11-10 16:44
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อการโฆษณาหมอฟันเถื่อนที่อวดอ้างจนเกินความเป็นจริง หากต้องการรับบริการทันตกรรมให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจรับบริการทันตกรรม โดยให้เลือกรับบริการจากทันตแพทย์ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น
  2015-10-27 13:02
 • สบส.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษาเอกชน โดยจัดงานแถลงข่าวและกิจกรรม “สวย...ใสอย่างปลอดภัย” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างกระแสความตื่นตัวในการเสริมความงามที่ถูกต้องเหมาะสมและเลือกรับบริการจากแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสสถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อน หรือผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดแก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  2015-09-25 08:45
 • นสพ.เดลินิวส์ : ปมค่ารักษาแพง สธ. ถกเครียดนานกว่า 2 ชม. กับผู้แทน รพ.เอกชน คลอดมติ 2 ข้อ สั่งตั้งจุดตรวจสอบราคาก่อน-หลังรับบริการและจัดทำเว็บไซต์กลางสอบถามค่ารักษา นายกสมาคม รพ.เอกชนลั่น รพ.ไม่ใช่ร้านขายยาและค่าบริหารจัดการเยอะ แนะอย่าเทียบชั้นกับ รพ.รัฐ ไล่ศึกษาข้อมูลก่อนคุมราคา ยันช่วยผู้ป่วยวิกฤติเต็มที่แต่ขอให้กำหนดนิยามระเบียบปฏิบัติให้ชัด ซัดกลับ รพ.รัฐต้องพัฒนาระบบรับผู้ป่วยส่งกลับตามสิทธิ อย่าอ้างแต่เตียงเต็มตลอด "พาณิชย์"  เตรียมส่งสายตรวจสอบขู่ รพ.เอกชนไม่ติดป้ายแสดงราคายา-ค่ารักษาพยาบาลอย่างชัดเจนมีโทษปรับ 1 หมื่นบาท
  2015-05-19 18:48
 • สบส.หารือสมาคม รพ.เอกชน แก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนสูงเกินจริง ใช้กรอบแนวคิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล ปี 41 เป็นฐาน ทั้งแสดงอัตราค่ารักษาทางเว็บไซต์ พัฒนาจัดทำข้อมูลค่ารักษาสถานพยาบาล 80 รายการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ รพ.เอกชนต้องจัดให้มีจุดแสดงค่ารักษาพยาบาลใน รพ. พร้อมเร่งรัดจัดทำกรอบเบื้องต้นให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน
  2015-05-18 20:18
 • สบส. ร่วมกับ อย.และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ลงพื้นที่ตรวจจับสถานพยาบาลเถื่อน  ย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบหมอเถื่อนแอบอ้างให้บริการเสริมความงามร้อยไหม, ฉีดโบท็อกซ์, ฟิลเลอร์ พร้อมทั้งจำหน่ายยาเวชภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  2015-04-24 08:49
 • นสพ.มติชน : สธ.เดินหน้าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ยันดูแลทั้ง'คนไข้-บุคลากรทางการแพทย์' รองอธิบดี สบส.เผยประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายในอีก 1-2 สัปดาห์
  2015-03-05 18:54
 • สบส.ออกประกาศกำหนดมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน คลุมโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน จี้รักษาผู้ป่วยจนพ้นวิกฤติ แจ้งการรักษา และเบิกเงินจาก สปสช.เท่านั้น ห้ามเก็บเงินจากผู้ป่วย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งปกครอง และอาญา จับ ปรับ ยึดใบอนุญาต ด้าน สมาคมรพ.เอกชน ฉุน ออกประกาศไม่ถามความเห็น แถมคลุมเครือในทางปฏิบัติ
  2014-05-18 08:32
 • คลินิกชุมชน เขตสาทร วุ่น หลังมีผู้ร้องเรียนตั้งในเขตอันตราย ทั้งร้านตัดกระจก-อู่ซ่อมรถ ประกบด้านข้าง ด้านหลัง ด้าน สปสช.แจง ปัญหาร้องเรียนเกิดจากผู้เสียสิทธิได้รับการก่อตั้งป่วน แต่ให้กรรมการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย เร่งให้ได้ข้อสรุปใน พ.ค.นี้ ด้าน สบส.ระบุ ที่ตั้งสถานพยาบาลต้องปลอดภัย แต่ต้องดูว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
  2014-04-29 20:13

Pages