นวดบรรเทาวิตกกังวล

  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยผลวิจัยชี้ นวดไทย สามารถลดระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ลดอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดได้ ร่วมกับ การรับประทานอาหารรสขมและการทำสมาธิบำบัด จะช่วยเสริมประสิทธิผลในการบำบัดกลุ่มอาการดังกล่าว
    2020-11-20 17:19