นักกายภาพบัดบัดชุมชน

  • คณบดีกายภาพบำบัด ม.รังสิต ท้วงภาระงาน-ค่าตอบแทนนักกายภาพบำบัด “คลินิกหมอครอบครัว” สะท้อนไม่ให้ความสำคัญ ไม่ถูกรวมโครงสร้างเริ่มต้น ซ้ำถูกกำหนดบทบาทเพียงแค่ผู้สอน ขัดแย้งหลักนักกายภาพบัดบัดชุมชนเชิงรุก ขณะที่คลินิกกายภาพบำบัดเปิดใหม่พุ่ง เหตุนักกายภาพบำบัดชุมชนออกจากระบบแห่เปิด จากความต้องการเข้าถึง หวั่นซ้ำปัญหาขาดแคลนนักกายภาพบำบัดชุมชนในอนาคต
    2018-01-17 19:34