นักเรียน

 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.ค. ขอความร่วมมือทุกส่วน 6 ประเด็น เผยข้อมูลเด็กไทยติดเชื้อ 3.8% อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำเปิดเรียนก่อน ส่วนพื้นที่เสี่ยงสูงอาจเหลื่อมชั้นเรียน
  2020-05-21 15:53
 • เทศบาลนครอุดรธานี จับมือ สปสช. พร้อมเครือข่ายพื้นที่จัดโครการ “อนามัยโรงเรียน” ดูแลสุขภาพเด็ก ป.1-5 คัดกรองพร้อมแก้ภาวะบกพร่อง 4 ด้าน ทั้งสายตา โภชนาการ ขาดธาตุ และฟันผุ หนุนพัฒนาการที่ดี
  2017-07-25 15:26
 • บอร์ด สปสช.ต่อยอดโครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาผิดปกติของเด็กนักเรียน หลังปี 2559 คัดกรองพบเด็กนักเรียนสายตาผิดปกติ ซ้ำมีภาวะสายตาขี้เกียจ จับมือสถาบันสุขภาพเด็ก นำร่องจัดหาแว่นสายตาคุณภาพมาตรฐานให้เด็กนักเรียนผ่านหน่วยบริการ ปี 2560 เตรียมดึง อปท.-เอกชน มีส่วนร่วมจัดหาแว่นตากระจายให้เด็กอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  
  2017-01-24 11:48
 • สปสช.จัดโครงการปี 60 หนุน อปท.ต่อเนื่อง รุกงานดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน พร้อมจับมือกรมอนามัย โรงเรียน ครูผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกและเครือข่ายการบริหารสุขภาพเด็กในจังหวัด มุ่งคัดกรองสุขภาพทั้งสายตา ทันตสุขภาพ โภชนาการ และภาวะโลหิตจาง ช่วยแก้อุปสรรคด้านสุขภาพต่อการพัฒนาการในเด็กนักเรียน เริ่มนำร่อง 4 เทศบาล เชียงราย สระบุรี อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี  
  2017-01-18 15:55