นุศราพร เกษสมบูรณ์

 • ระบบสิทธิบัตรอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ รวมทั้งอาจจำกัดการเข้าถึงของประชาชน หากกระบวนการพิจารณาสิทธิบัตรไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้มีการให้สิทธิบัตรผูกขาดที่ไม่สมควร ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ในราคาที่แพงจนเอื้อมไม่ถึง
  2018-11-19 12:56
 • การออกกฎหมายให้มีการแยกบทบาทของแพทย์และเภสัชกร จะเป็นระบบที่ช่วยกันดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย จะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย
  2017-11-13 16:59
 • ก่อนหน้านี้มีข่าวร้อน เมื่อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลการทดสอบของศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ พบว่า ช็อกโกแลตปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมจำนวน 8 ตัวอย่าง และพบช็อกโกแลตปนเปื้อนแคดเมียม จำนวน 10 ตัวอย่าง แม้ว่าปริมาณที่พบจะไม่เกินมาตรฐาน แต่ผู้บริโภคก็ควรจะระวัง ควรเลือกรับประทานอาหารจำพวก ผักใบเขียว ผลไม้รสเปรี้ยว ปลอดสารพิษ จะสามารถลดความเป็นพิษของตะกั่วและแคดเมียมได้
  2017-11-07 12:44
 • “ยามีคุณอนันต์ แต่มีโทษมหันต์” คำพังเพยที่คุ้นชินกันทุกคน สิ่งสำคัญคือจะใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย เภสัชกรจึงถือกำเนิดด้วยภารกิจที่สังคมมอบหมายให้เป็นผู้รู้เรื่องยา ตั้งแต่การพัฒนายา การผลิตยา และการใช้ยา เพื่อให้ประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการใช้ยา
  2017-07-06 11:43
 • สถานะทางเศรษฐกิจสูงขึ้นหรือไม่? ในกลุ่มประเทศที่ได้ลงนามในการเจรจาเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปแล้ว ได้แก่ ชิลี เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และสิงคโปร์ ข้อมูลจากการศึกษาตัวเลขส่งออกและการลงทุนภายหลังการลงนามในข้อตกลงฯโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ ผลการคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลการส่งออกของกลุ่มประเทศเหล่านี้และการลงทุนจากสหภาพยุโรปที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาผ่านมา ชี้ว่า การเจรจาการค้าเสรี ไม่ใช่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป และการเจรจาการค้าเสรี ไม่ใช่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนจากสหภาพยุโรป อย่างมีนัยสำคัญ
  2014-03-25 19:46
 • ใคร..ไม่เคยรับประทานอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม ยกมือขึ้น? ดิฉัน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ที่คุณจะปลอดภัยจากการได้รับสารสไตรีนโมโนเมอร์หรือสไตรีนออกไซด์ (ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง) จากกล่องโฟม
  2013-12-24 21:02
 • ข่าวภาพหลุดของ ปันปัน ที่ได้ยอมรับกับครอบครัวว่าได้ทดลองเสพ "ยาไอซ์" กับเพื่อน เพราะความอยากรู้อยากลองเป็นอีก 1 ตัวอย่าง ของความเชื่อผิดๆ ในกลุ่มวัยรุ่นหญิง
  2013-07-30 11:17
 • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลฝรั่งเศสผ่านกฎหมายเพื่อแสดงความโปร่งใสในการทำงาน (Sunshine Act) ของ บริษัทยา โดยกำหนดให้บริษัทยาเปิดเผยมูลค่าของขวัญที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กฎหมายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานระหว่าง บริษัทยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทางการแพทย์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกใช้ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลคือ หากมูลค่าของขวัญที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สูงกว่า 10 ยูโร ขึ้นไป บริษัทผู้ให้ของขวัญจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ขององค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นผู้รับของขวัญ
  2013-06-25 09:58
 •  
  2013-01-30 07:41
 • ไม่อยากเป็นคนไทยโชคร้ายที่นายกปูจะให้ของขวัญด้วยการยอมให้ทริปส์พลัสในข้อตกลงการค้าเสรี กับสหภาพยุโรป หรือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก กับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้ไทยต้องให้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกินไปกว่าความตกลงทริปส์ในองค์การการค้าโลก (หรือ ทริปส์พลัส) ส่งผลโดยตรงให้มีการขยายสิทธิผูกขาดเชิงพาณิชย์ในยารักษาโรค  ทำให้ยามีราคาแพงขึ้นมาก
  2012-12-25 19:48
 • การแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)  ในแถลงการณ์ร่วมผลการหารือทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ  วันอาทิตย์ที่ 18 พย. จะมีผลต่อการเข้าถึงยาของประเทศไทยอย่างไร
  2012-11-20 17:15
 • การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ที่​ส่ง​ให้​พิจารณา​เพื่อ​ขอ​อนุญาต​ให้​วาง​ตลาด​ผลิตภัณฑ์ยา เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้อง ของสหภาพยุโรปที่เคยยื่นข้อเรียกร้องในการเจรจากับอาเซียน หากยอมรับข้อเรียกร้องนี้จะทำให้บริษัทยามีสิทธิขยายอำนาจผูกขาดตลาดด้วยการผูกขาดข้อมูลยาในกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาไม่ว่ายานั้นจะเป็นยาที่จดสิทธิบัตรไว้ในไทยหรือไม่ก็ตาม  บริษัทยาข้ามชาติจะสามารถควบคุมข้อมูลการทดลองทางคลินิกได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงว่ายาต้นแบบนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  2012-10-23 11:53

Pages