นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกสิทธิ

  • พิมพ์ไทย - นักวิชาการเสนอรัฐบาลใหม่ลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนใน 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์-จ่ายเงินชดเชยให้โรงพยาบาลต้องเท่าเทียม และผู้ป่วยประกันสังคมต้องไม่จ่ายเงินประกันตนเหมือนอีก 2 สิทธิ พร้อมเสนอรวมสองกองทุนก่อน
    2014-01-23 14:45
  • กรุงเทพธุรกิจ - นักวิชาการเสนอรวมกองทุนประกันสังคมบัตรทอง เดินเครื่องลดเหลื่อมล้ำ 3 ข้อ สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียม-อัตราการจ่ายเงินต้องเหมือนกัน-ผู้ป่วยจ่ายเงินเหมือนกัน
    2014-01-21 15:12
  • ข่าวสด - นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กล่าวว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หากพิจารณาแล้วจะพบว่านโยบายลดความเหลื่อมล้ำยังไม่มีอะไรใหม่ จะมีเรื่องนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกสิทธิ แต่ยังมีปัญหาในแง่การปฏิบัติจริง ตรง ร.พ.เอกชนบางแห่งเก็บเงินผู้ป่วยอยู่ ซึ่งต้องมีการแก้ไข แม้แต่นโยบายฝากท้องฟรีทุกสิทธิก็เช่นกัน ข้อเท็จจริงฝากท้องได้ทุกสิทธิจริง แต่อัตราการจ่ายเงินของแต่ละกองทุนต้องจ่ายให้ ร.พ.กลับไม่เท่ากัน ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยโดยตรง แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เท่ากันในภาพของระบบการบริหารจัดการ
    2014-01-20 11:24