น้ำท่วม

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งโรงพยาบาลในพื้นที่ 8 จังหวัด เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ในภาคเหนือ ตะวันออก และภาคใต้ พร้อมรับมือ ขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องแพทย์ เครื่องปั่นไฟสำรองไว้ในที่ปลอดภัย และให้ชุมชนสำรวจ 5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ พิการ เด็กเล็ก และผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนอยู่ที่บ้าน พร้อมให้การช่วยเหลือ หากมีน้ำท่วมเกิดขึ้น และหากประชาชนเจ็บป่วย โทรแจ้งสายด่วนกู้ชีพ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
    2012-06-05 15:21

Pages