บทความ

 • พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)2554 เกิดสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะโดยการผลักดันของนายกรณ์ จาติกวณิช ที่เสนอเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ที่พยายามทำคลอดเรื่องนี้มานานเพื่อเป็นหลักประกันให้กับแรงงานนอกระบบกว่า 25 ล้านคนได้มีหลักประกันเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ 60 ปี ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
  2013-11-12 10:21
 • โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป เป็นองค์กรตัวอย่างที่น่าศึกษา เพราะก่อตัวขึ้นมาในระยะ เวลาอันสั้นเพียง 6 ปีเท่านั้น แต่สามารถสร้างผลกระทบที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติได้มากโดยเป็นองค์กรที่ทำงานซึ่งปกติจะสร้าง "ความทรมาน" ให้แก่ผู้ถูกประเมิน แต่กลับเป็นที่ยอมรับและชื่นชมอย่างกว้างขวางจากวงการที่เกี่ยวข้อง นับเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าไฮแทปทำอย่างนี้ได้อย่างไร
  2013-11-12 09:33
 • ASTV ผู้จัดการรายวัน - กระทรวงสาธารณสุขในยุคที่ถูกเรียกว่ายุคปฏิรูป มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ที่สำคัญแต่ละประการมีข้อสังเกตร่วมคือหลักการดีแต่การประยุกต์หลักการสู่การลงรายละเอียดในทางปฏิบัติมาปัญหามาก อาทิ นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย P4P แต่สุดท้ายไปเป็นการเก็บแต้มแลกเงิน นโยบายเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่รับปากไปแล้วประกาศไปแล้วแล้วต้องมายกเลิกให้เสียความรู้สึก นโยบายการบรรจุนักเรียนทุนเป็นข้าราชการที่ดีใจทั้งประเทศ แต่สุดท้ายสร้างกฎเกณฑ์สับสนมีช่องโหว่ที่ไม่เป็นธรรมนโยบายเมดิคัลฮับที่ขายฝันก็ทำให้เกิดสภาวะสมองไหล นโยบายเขตสุขภาพที่เหมือนจะกระจายอำนาจ
  2013-11-12 07:59
 • เกือบปีแล้วครับที่เรารณรงค์เรื่อง"ตรวจ...เพื่อก้าวต่อ" การทราบผลเลือดเอชไอวีของตัวเองมีความสำคัญมากครับที่จะทำให้ชีวิตเราก้าวต่อไปได้ ผมไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเมื่อไปตรวจแล้วพบว่าไม่ติดเชื้อ เราก็จะสบายใจไม่ต้องกังวลกับอนาคตเพราะถึงแม้ว่าผลตรวจจะออกมาว่าเราติดเชื้อเอชไอวีชีวิตเราไม่ได้เจอทางตัน ใน
  2013-11-05 11:11
 • โพสต์ ทูเดย์ - การประเมินเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากแก่การทำงานทุกอย่าง แต่คนโดยมากก็มักไม่ชอบการประเมิน โดยเฉพาะการเป็นผู้ถูกประเมิน เมื่อแพทยสภาอายุครบ25 ปี ในปี 2536 มีการประเมินเพื่อทบทวนอดีตและกำหนดทิศทางอนาคต ได้เชิญอาจารย์แพทย์ที่เป็นที่เคารพนับถือมาทำการประเมิน คือ ศ.นพ.วิทูร โอสถานนท์ในการสรุปผลการประเมินท่านได้กล่าววาทะที่กินใจประโยคหนึ่ง ว่า "การวางแผน เป็นการฝันหวาน การดำเนินการตามแผน เป็นความเหนื่อยยาก แต่การประเมินผล เป็นการทรมาน"
  2013-11-05 07:25
 • ชมรมแพทย์ชนบทเผยแพร่บทความเรื่อง “ครบรอบหนึ่งปี รมต.ประดิษฐ ความเสื่อมสลายของระบบสุขภาพในอุ้งมือมาร” ทาง facebook ของชมรมแพทย์ชนบท สำนักข่าว Hfocus : เจาะลึกระบบสุขภาพ ขอนำมาเผยแพร่ดังนี้
  2013-11-04 15:42
 • โรงพยาบาลมีหน้าที่ให้การรักษาประชาชน โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าเป็นใคร มีบัตรอะไร? มีสิทธิหรือไม่? ปี 2544 รัฐบาลเริ่มให้สิทธิกับผู้มีบัตรประชาชนให้ได้รับสวัสดิการ แต่ชาวบ้านในพื้นที่แถบ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่มีอยู่ประมาณ 85,000 คน แต่มีบัตรประชาชน 30,000 คน ส่วนที่เหลือประมาณ 50,000 คน ไม่มีบัตร นั่นหมายความว่า เขาก็ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
  2013-11-03 10:57
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการครั้งแรกในปี 2517 และครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 18  โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,960 ครัวเรือน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย การไปรับบริการสาธารณสุข และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
  2013-10-31 16:40
 • บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ "ภาวะสังคมสูงวัยในอาเซียน: ความท้าทายทางด้านแรงงานในอนาคตอันใกล้ที่ไทยต้องเตรียมรับมือ" ประเด็นสำคัญ ดังนี้ หลายประเทศในแถบอาเซียนกำลังย่างเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะไทยและสิงคโปร์ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศอื่น ซึ่งมีผลต่อจำนวนแรงงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมากของประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลให้ความต้องการแรงงานภายในประเทศนั้นๆเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่ประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มลดลงในอนาคต นอกจากนี้ไทยอาจประสบปัญหาสมองไหลของแรงงานมีฝีมือ หากประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มขยายธุรกิจ
  2013-10-30 09:50
 • สถิติการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นทุกปี...ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุชัด ช่วงปี 2550-2555 อัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 3,756 ราย เป็น 3,985 ราย เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เมื่อปี2554 มีการหารือเพื่อกำหนดมาตรการเรื่องการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย ภายใต้แนวคิด "สุขใจ ไม่คิดสั้น"
  2013-10-27 10:04
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ -เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเมื่อสหรัฐเกิดวิกฤติกฎหมายร่างงบประมาณ พ.ศ.2557 ไม่ผ่านสภาเมื่อวันที่ 30 กันยายน  ทำให้หน่วยงานราชการจำนวนมากต้อง ปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา  และข้าราชการ 800,000 คนต้องหยุดงาน และไม่ได้รับเงินเดือนจนกว่าครองเกรสจะแก้ไขวิกฤติให้ร่างกฎหมายงบประมาณ ผ่านออกมาใช้ได้  ประเด็นปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างพรรคเดโมแครต และพรรครีพับลิกัน คืองบประมาณรายจ่ายที่โป่งขึ้นสำหรับการสนับสนุนแผนประกันสุขภาพหรือที่เรียกว่า "โอบามาแคร์" และพรรครีพับรีกันต้องการให้ชะลอ การเริ่มโครงการของโอบามาแคร์ไปก่อน
  2013-10-22 10:51
 • เดลินิวส์ -"งบประมาณรักษาพยาบาลของประเทศ บานปลายขึ้นเรื่อย ๆ จาก 170,203 ล้านบาทในปี 2544 เป็น 403,459 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 2.4 เท่าตัว และแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ"...นี่เป็นการระบุของทางกระทรวงสาธารณสุข และเป็นประเด็นด้านสุขภาพในประเทศไทยที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องขบคิด
  2013-10-22 10:41

Pages