บทความ

 • อินเดียเคยเป็นประเทศลำดับต้นๆ ในกลุ่มตลาดใหม่ (emerging markets) ที่เป็นผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ แต่ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพื่อการส่งออกที่กำลังขยายตัวของอินเดียเอง กำลังจะเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็นประเทศต้นๆ ในการผลิตเพื่อการส่งออกกับเขาบ้าง
  2013-08-11 10:39
 • ผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ตรวจเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCCT) ไปแล้วครับ ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเครือข่ายคนทำงานเรื่องเอดส์ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์การแพธ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย คลินิกบางรัก และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ได้ร่วมกันออกหน่วยให้บริการปรึกษาและตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน และห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ง่ายขึ้นโดยหวังว่าเมื่อคนที่ไปตรวจรู้ผลเลือดของตัวเองแล้วจะสามารถจัดการภาวะสุขภาพและวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปได้  
  2013-08-06 19:24
 • นับตั้งแต่ได้รับงบประมาณ "ก้อนโต" จากโครงการตามนโยบาย "รักษาฟรี" ของรัฐบาลม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จนกระทั่งเกิด สปสช.ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 เป็นเวลายาวนานถึง 27 ปีงบประมาณก้อนนี้บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขมาโดยต่อเนื่องหลังเกิด สปสช.แล้วกฎหมายยังกำหนดบทเฉพาะกาลให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บริหารเงินก้อนนี้ต่อไปอีก 3 ปีก่อนถ่ายโอนไปให้ สปสช.อย่างเต็มตัว
  2013-08-06 09:32
 • ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการตอบโต้กันระหว่างรัฐบาลซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนกับกลุ่ม อุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ คือ โรงงานยาสูบที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงสาธารณสุขกำลังผลักดันมาตรการควบคุมยาสูบอย่างหนักหน่วงมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่จากขนาดเดิมร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง 
  2013-08-02 09:38
 • บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความวิชาการที่จะนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 2 ส.ค.นี้  เวลา 08.30 - 15.30 น ณ ห้องนภาลัยบอลลูม โรงแรม ดุสิตธานี เรื่อง ความเสี่ยงทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2013-07-31 12:08
 • ข่าวภาพหลุดของ ปันปัน ที่ได้ยอมรับกับครอบครัวว่าได้ทดลองเสพ "ยาไอซ์" กับเพื่อน เพราะความอยากรู้อยากลองเป็นอีก 1 ตัวอย่าง ของความเชื่อผิดๆ ในกลุ่มวัยรุ่นหญิง
  2013-07-30 11:17
 • เมื่อสามารถผลักดันจนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตัดสินใจ "ซื้อ" ความคิดเรื่องการขยายการครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ"ถ้วนหน้า" ได้แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องเกิดขึ้น คือต้องแยกระบบการบริหารจัดการกองทุนออกไปจากกระทรวงสาธารณสุข ด้วยหลักการดังกล่าวนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. จึงถือกำเนิดขึ้น  
  2013-07-30 10:54
 • ความสำเร็จของ สสส. เป็นที่ประจักษ์นอกจากแก่สายตาประชาชนคนไทย ยังได้มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแล้วสองครั้งครั้งแรกหลังดำเนินการได้ 5 ปี มีทีมประเมินจากหน่วยงานระดับโลก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก และจากสหราชอาณาจักรผลสรุปออกมาเป็นเอกสารเล่มหนึ่ง ซึ่งทีมผู้ประเมินตั้งชื่อว่า"ประโยชน์มากมาย แก่ประชาชนมากมาย" (Many Things to Many People) ต่อมามีการประเมินรอบที่สอง โดยทีมงานจากองค์กรระดับโลก คือ องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์กรแบบ สสส. ในออสเตรเลีย ผลสรุปก็เป็นการชื่นชมในความสำเร็จอย่างสูงของสสส
  2013-07-23 08:23
 • องค์กรลูกแห่งแรกของ สวรส. ที่ก่อกำเนิดและเติบโตจนมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขทุกวันนี้ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดิมงานด้านสร้างเสริมหรือส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ทำหน้าที่รับความรู้และเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทย ตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสอนให้คนไทยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ การรักษาความสะอาดโดยการใช้สบู่ซักผ้าและถูตัว การให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคระบาด
  2013-07-16 11:02
 • มติชน -"ปัญหาของเด็กออทิสติก คือ ผู้เลี้ยงแทบแยกไม่ออกว่าพวกเขาป่วย เพราะลักษณะภายนอกไม่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ไม่เปิดใจยอมรับทำให้เสียโอกาสในการรักษา..." 
  2013-07-15 10:50
 • ทั้งนี้วงเสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” ซึ่งทีดีอาร์ไอจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นตรงกันว่าระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยในอนาคตมีสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นเรื่องของคุณภาพบริการ  การเน้นการป้องกันโรค  และการให้บริการต้องไม่ใช่การสงเคราะห์ 
  2013-07-11 16:22
 • นักวิจัยทีดีอาร์ไอเรียกร้องการพัฒนาคุณภาพที่ไม่เหลื่อมล้ำของระบบหลักประกันสุขภาพคนไทย โดยในการเสวนาสาธารณะเรื่อง  คิดใหม่ : คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” ซึ่งทีดีอาร์ไอจัดขึ้น  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา  นักวิจัยทีดีอาร์ไอได้เสนอบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพ  ที่ยังมีความไม่สอดคล้องกันของเงินที่ใส่ลงไปในแต่ละระบบ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คุณภาพบริการ  และแนวทางลดความเหลื่อมล้ำที่จะไม่ทำให้สถานะสุขภาพของคนไทยแตกต่างกัน
  2013-07-11 16:14

Pages