บทความ

 • ด้วยยอดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่พุ่งถึง 3 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้ทุกฝ่ายต้องเร่งออกมารณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรค ไม่เพียงแต่มีมติ ครม.ที่สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ แต่ยังได้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกทุกจังหวัดทั่วประเทศ ล่าสุดมีรายงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยแล้ว 43,609 ราย เสียชีวิตถึง 50 ราย นับเป็นจำนวนที่สูง
  2013-06-18 08:06
 • นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ได้เล่านิทานเรื่องคนก่ออิฐเป็นเรื่องของคนก่ออิฐสามคน กำลังก่ออิฐอยู่ใกล้ๆ กัน มีคนมาถามว่ากำลังทำอะไร คนแรกตอบว่า "กำลังก่ออิฐอยู่นี่ไง ไม่เห็นเรอะ" คนที่สองตอบว่า "กำลังก่อกำแพง" ส่วนคนที่สามตอบว่า "กำลังสร้างวัด"
  2013-06-18 07:41
 • A breakthrough joint medical study on an anti-Aids drug by the US and Bangkok City Hall has highlighted the need to address again the problem with health costs and, more importantly,the politically toxic issue of compulsory licensing, known as CL.
  2013-06-17 11:11
 • สืบเนื่องจากโพลของสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์สำรวจพบว่า วัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมเลียนแบบดารามากที่สุด เกิดเป็นคำถามชวนวิตก แล้วดาราในสื่อนั้นมีพฤติกรรมแบบใด วัยรุ่นไทยจะเลือกพฤติกรรมแบบใดในการใช้ชีวิต
  2013-06-17 09:18
 • 'ส้วม' สิ่งสำคัญ ถือเป็นปัจจัยจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะจะช่วยลดปัญหาโรคติดต่อได้หลายอย่างด้วยกัน
  2013-06-17 08:28
 • ในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาวะที่ดีในประเทศ หลายคนอาจลืมไปว่า สถาบันสงฆ์ ก็ถือเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญของบ้านเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยจำนวนพระสงฆ์กว่า 3 แสนรูป ทั่วประเทศ เปรียบได้กับองค์กรใหญ่ๆ หนึ่งองค์กรที่เราต้องย้อนกลับมาดูว่า สุขภาวะของพระสงฆ์ในบ้านเราวันนี้เป็นเช่นไร
  2013-06-17 08:17
 • ปัจจุบันประเทศแถบละตินอเมริกา ที่มีบราซิล ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกรวมอยู่ด้วย เป็นที่น่าจับตาในฐานะกลุ่มประเทศที่กำลังจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกในห้วงเวลาที่ยุโรปอ่อนแอลงจากวิกฤติการเงินรุมเร้า และสหรัฐอเมริกากำลังดิ้นรนฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยประเทศกลุ่มนี้ได้เริ่มให้ความสนใจกับประเทศในแถบเอเชียมากขึ้นเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูง และการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าและตลาดนำเข้าส่งออกสินค้า
  2013-06-16 13:28
 • ดูเหมือนประเด็นข้อคัดค้านนโยบายค่าตอบแทนที่จ่ายตามเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายผสมผสานกับวิธีคิดตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (P4P: Pay for Performance)  จะไม่ยุติง่ายๆ    แม้จะมีการเจรจาร่วม 3 ฝ่าย ทั้งจากตัวแทนรัฐบาล อย่าง นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. และเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
  2013-06-15 10:10
 • ในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนกว่า 2 ล้านคน และนับเป็น 1 ใน 5 อันดับของโรคที่คุกคามชีวิตและสุขภาพของคนไทยมากที่สุดโรคหนึ่ง ในแต่ละปีมีเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องถูกตัดไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแผลเน่าติดเชื้อที่เท้า ทำให้รัฐต้องสูญเสียกำลังบุคลากรที่มีค่าและเสียค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 พบว่ามีผู้ป่วยต้องถูกตัดเท้าสูงถึง 38,000 เท้า ด้วยการผนึกกำลังความร่วมมือในการวิจัยของ 2 องค์กร คือ โรงพยาบาลสิรินธร และ ของ 2 องค์กร คือ โรงพยาบาลสิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) ได้พัฒนาแผ่นรองเท้าด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อแผลกดทับที่เท้า ได้เป็นผลสำเร็จ โดยมีการทำพิธีเปิดคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวานขึ้น ที่ รพ.สิรินทร เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคเท้าจากอาการเบาหวาน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธรครบรอบ 11 ปี
  2013-06-14 07:09
 • หลายคนได้ยินคำว่า "พีฟอร์พี"เป็นครั้งแรก หลังจากเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกลุ่มแพทย์ชนบท   "พีฟอร์พี"ตามนิยามของกระทรวงสาธารณสุข คือ ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน แต่ทั่วโลกมีการนำคำนี้ไปใช้ในหลายวงการ รวมทั้งในธุรกิจบริการทางเพศ ที่พีฟอร์พีเป็นศัพท์สแลงมีความหมายว่า จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขทางเพศ
  2013-06-13 10:04
 • โดยส่วนตัว ผู้เขียนยังเชื่อว่าณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มีเจตนาดีที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีในเรื่องพีฟอร์พี แม้จะมี "มิจฉาทิฐิ" อยู่มากก็ตามโดยที่นายแพทย์ณรงค์ยังมี "อายุราชการ" อีกสองปีเศษ ก็ขอเล่า "แบบอย่าง" ของผู้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาบ้านเมืองไว้ให้เป็นอุทาหรณ์
  2013-06-11 08:14
 • ในอีก 10 ปีข้างหน้า ภาพของสถานบริการสุขภาพไทยจะเปลี่ยนไปมาก วันนี้ผู้ป่วยร้อยละ 70 เมื่อป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐ อีกร้อยละ 30 ไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้า สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้กำหนดธงและ road map หรือแผนที่ทางเดินไว้แล้วว่า จะเปลี่ยนสัดส่วนนี้ให้กลับหัวกลับหางกัน คือ 70% ของผู้ป่วยจะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทิศทางนี้รัฐบาลกำลังเดินและสนับสนุนให้เดินไปอย่างไม่เปิดเผย
  2013-06-11 07:34

Pages