บทความ

 • เป็นประเด็นถกเถียงงัดข้อกันรุนแรงในกระทรวงสาธารณสุขสำหรับนโยบาย P4P Pay For Performance การจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน ที่เริ่มใช้ไปแล้วระยะหนึ่ง แต่หลายโรงพยาบาลยังไม่ดำเนินการ ซ้ำยังออกมาต่อต้าน โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ชนบท โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ  นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข บอกว่าประเทศไทยต้องทำอะไรสักอย่าง เพราะภาพรวมงบประมาณด้านสุขภาพใช้ไปราวร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด หากปล่อยให้งบก้อนนี้โตไปเรื่อยๆ ไม่เข้าไปควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพก็จะไปกินงบประมาณลงทุนของประเทศ
  2013-06-10 11:40
 • รัฐบาลมองถึงปัญหาความมั่นคงระบบประกันสุขภาพในอนาคต เนื่องจาก10 ปีที่ผ่านมา งบประมาณด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า1.5 เท่าตัว หรือร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด หากปล่อยให้งบด้านนี้โตไปเรื่อยๆไม่ควบคุมให้มีประสิทธิภาพ ก็จะไปกินงบลงทุนของประเทศ อีก 22 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจากประสบการณ์ของญี่ปุ่นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า เพราะคนสูงอายุต้องการการดูแลมากกว่าคนปกติหนุ่มสาว จึงเป็นเหตุผลที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลต้องจัดการระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2013-06-08 12:52
 • แปรความขัดแย้งนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานและคุณภาพงาน หรือพี4พี มาหารือบนโต๊ะ ระหว่าง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กับ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท โดยมี สุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขา ธิการนายกรัฐมนตรี เป็นโต้โผ จัดเวทีโต๊ะกลม 3 ฝ่าย หาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข
  2013-06-08 12:26
 • แม้จะผ่านพ้น "วันงดสูบบุหรี่โลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีไปแล้ว แต่ยังไม่อยากให้ลืมเลือน เพราะผลกระทบอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ยังคงมีให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวัน  ไม่แปลกที่ "องค์การอนามัยโลก" ต้องออกคำขวัญรณรงค์กันทุกปี อย่างเช่นปีนี้...ใช้คำขวัญว่า "ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต" ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ของบ้านเรา ก็ภูมิใจกับการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อหวังลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนภาพคำเตือนสยองๆ บนซองบุหรี่ จำนวน 10 ภาพ และเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากที่ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เพราะมั่นใจว่าภาพพิมพ์และข้อความคำเตือนพิษภัยที่ข้างซองบุหรี่ มีผลต่อทัศนคติของผู้สูบ ซึ่งอ้างอิงผลงานวิจัยจากต่างประเทศ ที่ชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71 หวนนึกถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ร้อยละ 62 นึกถึงการเลิกบุหรี่ และร้อยละ 80 เกิดแรงผลักดันพยายามเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น
  2013-06-07 10:47
 • เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำ งานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิธีแก้ปัญหาที่ใหม่ ทันสมัย ผลักดันให้เรื่องสร้างเสริมสุขภาพเป็นประเด็นในระดับประเทศ โครงการรณรงค์สำคัญของ สสส. และภาคีเครือข่าย ที่คนไทยรู้จักกันดีอย่าง "งดเหล้า เข้าพรรษา" ระยะเวลาทำกิจกรรมนี้ยาวนานมาก 10 ปี พอที่จะเห็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่น่าดีใจ เพราะช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนั้น มีผู้ที่ตั้งใจเข้าร่วมทั้งงดดื่มตลอดและงดดื่มบางช่วง จากปีแรกมีเพียงร้อยละ 15 วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ ตามการศึกษาของเอแบคโพล โดยสามารถลดค่าซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท
  2013-06-07 10:29
 • หนึ่งใน "ศึกหนัก" ของรัฐบาลปัจจุบัน ก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มแพทย์ชนบทและเครือข่ายที่เริ่มต้นจากการต่อต้านแนวคิดการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารของกระทรวงสาธารณสุข โดยยกเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานและคุณภาพงาน (P4P) มาเป็นตัวตั้ง  ก่อนจะขยายวงไปถึงการขับไล่รัฐมนตรีว่าการ และการประกาศจะไปชุมนุมประท้วงหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 มิ.ย.  จนกระทั่งต้องมีการส่ง "คนกลาง" อย่าง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.สำนักนายกฯ และ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกฯ มานั่งพูดคุย และได้ข้อสรุปว่าจะมีการเจรจาหารือกันแทนการชุมนุมประท้วง  ตัวแทนของกลุ่มแพทย์ชนบทกว่า 30 คน พบหารือกับ นายนิวัฒน์ธำรง นายสุรนันทน์ และ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เมื่อค่ำวันที่ 4 มิ.ย. ที่โรงแรมกลางเมืองแห่งหนึ่ง  บรรยากาศการเจรจามีทั้งประเด็นที่สามารถทำความเข้าใจกันได้  และประเด็นที่ยังติดค้าง ไม่สามารถเจรจากันรู้เรื่องอย่าง P4P   แล้วอะไรคือ P4P ?
  2013-06-06 13:35
 • “P4P” หรือ Pay-for-Performance เป็นอาวุธที่ดีสำหรับโรงงานผลิต แต่ไม่ใช่สำหรับหมอรักษาคนไข้...ถูกโจมตีว่าไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับประเทศไทย   กระนั้นก็มีความจริงอีกมุมที่ต้องสะท้อนออกมาเล่าสู่กันฟัง นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า รัฐบาลมองถึงเรื่องความมั่นคงของระบบประกันสุขภาพในอนาคต เนื่องจากใน 10 ปีที่ผ่านมา งบประมาณด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 เท่าตัว
  2013-06-06 08:46
 • 2013-06-04 17:23
 • "บัตรทอง" หรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลายเป็นปัญหาร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้ง หลังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พยายามเสนอแนวทางให้ผู้ป่วยร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการเสนอวาระนี้เข้าที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข แต่เครือข่ายเอ็นจีโอกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้าน ทำให้ต้องรีบถอนวาระออกไปอย่างเร่งด่วน!!
  2013-06-02 16:04
 • การจ้างลูกจ้างเหมาค่าแรง หรือลูกจ้างSubcontract ผ่านบริษัทตัวแทนรับเหมาค่าแรงเป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่มีแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน (ฝ่ายผลิต) จำนวนมาก การจ้างงานรูปแบบนี้มีมาก่อนมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2541 เสียอีก และในปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่แรงงานชั่วคราวเหล่านี้ด้วยเช่นกัน กฎหมายนี้สะท้อนความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานไทย ที่ยอมรับให้มีการจ้างงานเหมาค่าแรงได้ แต่กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบการต้องรับผิดชอบในเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในฐานะนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย
  2013-05-23 13:03
 • หากใครยังพอจำกันได้-ในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมามีข่าวสะเทือนใจเกิดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย หลังเด็กหญิงทารกฝาแฝดซึ่งคลอดก่อนกำหนดถูกโรงพยาบาลราว 10 แห่งปฏิเสธรับตัวเข้ารักษาอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทำให้แฝดผู้พี่เสียชีวิต และโรงพยาบาลที่เคยปฏิเสธการรักษาก็ตัดสินใจรับตัวแฝดผู้น้องมาดูแล โดยมีสื่ออินโดฯ และสื่อต่างประเทศช่วยรายงานข่าวกดดันกันครึกโครม
  2013-05-22 19:45
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา บอร์ดองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ที่มี นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เป็นประธาน มีมติปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ อภ. ด้วยข้อหาร้ายแรง 3 ข้อหา คือ จงใจทำให้ผู้ว่าจ้างเสียหายประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบวินัย ขัดขืนคำสั่งโดยบอร์ดมีเสียงเอกฉันท์ ซึ่งก่อนหน้าการประชุม 1 วัน มีรายงานข่าวว่า อธิบดีหลายกรมในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ถูกสั่งห้ามเดินทางต่างประเทศจนกว่าจะประชุมเสร็จ
  2013-05-21 09:37

Pages