บอร์ด สปสช.

 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบตั้งคณะทำงานทบทวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น “กรณีทำหมันแล้วท้อง” พร้อมพ่วงศึกษาและวิเคราะห์ทบทวน ม. 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ หลังบังคับใช้ 15 ปี แก้ข้อขัดเย้ง ให้กฎหมายมีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ด้าน กก.บอร์ด สปสช.ผู้แทนภาคประชาชน ห่วงทำหลักการและเจตนารมณ์ ม.41 เปลี่ยน เสนอตั้งทีมวิชาการเก็บข้อมูลและศึกษาสถานการณ์ก่อนเดินหน้า
  2018-04-08 19:35
 • บอร์ด สปสช.เคาะงบกองทุนบัตรทอง ปี 2562 จำนวน 1.93 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา ชี้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท แยกเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวกว่า 1.76 แสนล้านบาท เฉลี่ย 3,634 บาทต่อประชากร 48.5 ล้านคน เผยหลังหักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐคงเหลืองบเหมาจ่ายสู่กองทุน 1.29 แสนล้านบาท ขณะที่งบบริการนอกงบเหมาจ่ายรายหัว อาทิ เอดส์ ไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรัง พื้นที่ทุรกันดาร ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และหมอครอบครัว อยู่ที่กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท
  2018-01-08 16:59
 • บอร์ด สปสช.อนุมัติสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นแต่มีราคาแพง 5 กลุ่มโรค 7 รายการ ช่วยคนไทยเข้าถึงยาใหม่ที่มีความจำเป็นต่อการรักษา ลดเวลาในการกินยา ลดผลข้างเคียง และประหยัดงบประมาณลงได้จำนวนมาก
  2018-01-07 09:20
 • บอร์ด สปสช.ตัวแทนประชาชนส่งหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี และ ครม. ชะลอการตัดสินใจร่างกฎหมายบัตรทองออกไปก่อน จนกว่าจะมีความเห็นร่วมที่แท้จริงบนฐานความถูกต้องที่คนในสังคมยอมรับ ชี้เป็นร่าง กม.แก้สาระสำคัญ พยายามดึงศูนย์อำนาจกลับคืน กระทบความมั่นคงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนะต้องฟังความเห็นรอบด้านบนพื้นฐานที่ถูกต้อง
  2017-11-12 11:44
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบหลักการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร” หนุนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พร้อมดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ กทม. พร้อมให้ปรับรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์บริหารกองทุนตามที่บอร์ดมีมติ ก่อนประกาศใช้ต่อไป
  2017-11-08 11:57
 • บอร์ด สปสช.รับทราบความก้าวหน้าจัดหายาปี 2561 ยืนยันไม่มีปัญหายาขาดแน่นอน เผยผลต่อรองปีนี้ประหยัดงบประมาณลงได้กว่า 52 ล้านบาท เนื่องจากยาบางรายการมีจำนวนการซื้อเพิ่มขึ้น จึงทำให้ได้ราคาถูกลง และบางรายการมีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้น จึงทำให้ราคาลดลง
  2017-10-03 14:46
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “ข้อเสนอทบทวนบริหารจัดการบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” เน้นลดจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรายใหม่ ชะลอผู้ป่วยรับบริการบำบัดทดแทนไต พร้อมประสานสมาคมโรคไต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ทบทวนกระบวนการปรับเงื่อนไข (shift mode) ในการบำบัดล้างไตผ่านช่องท้องและฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม
  2017-09-24 10:03
 • บอร์ด สปสช.รับทราบ “ผลรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ปี 2560” จากกรอบรับฟังความเห็น 7 ประเด็น และประเด็นเฉพาะ 3 ประเด็นย่อย พร้อมเดินหน้ามอบคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป เริ่มตั้งแต่ ต.ค.นี้เป็นต้นไป
  2017-09-10 12:14
 • “หมอสมศรี” ชง ขอใช้งบ 240 ล้าน กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. ปี 60 อุดหนุนค่ารักษาผู้ป่วยใน แก้ปัญหา RW ลดลง เพื่อดึง รพ.อยู่ดูแลคนไข้บัตรทองต่อ ด้าน “หมอปิยะสกล” ระบุ ต้องพิจารณารอบด้าน มอบ “อนุกรรมการบริหารจัดการกองทุน” ดำเนินการต่อ เชื่อภายใน 1 เดือน มีทางออกแก้ปัญหาได้
  2017-09-05 19:46
 • บอร์ด สปสช.เสียงข้างมากเห็นชอบข้อสรุปจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ปี 61 มอบ รพ.ราชวิถีทำหน้าที่จัดซื้อ พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนดำเนินการเพื่อเตรียมการรองรับการจัดซื้อ
  2017-08-19 18:55
 • บอร์ด สปสช.สัดส่วนภาคประชาชน เสียงข้างน้อย แถลงยันจุดยืน สปสช.ทำหน้าที่จัดซื้อยา ปี 61 พร้อมค้านมติบอร์ดเสียงส่วนใหญ่ให้ รพ.ราชวิถี เป็นหน่วยงานจัดซื้อยาแทน หวั่นเวลาน้อย ขาดความพร้อม จัดซื้อไม่ทัน ระบบขาดแคลนยา ทำผู้ป่วยเสี่ยงไม่ได้รับยาต่อเนื่อง ซ้ำอาจทำผิด กม.เพิ่ม เหตุไม่มีการยืนยันว่ามติวันนี้ไม่ผิดกฎหมาย
  2017-08-19 10:35
 • “หมอปิยะสกล” เผย บอร์ด สปสช.เสียงข้างมากเห็นชอบ รพ.ราชวิถี จัดซื้อยาปี 61 ชี้เป็นการจัดซื้อยาคล้ายระบบเดิม ดำเนินการโดย คกก.ร่วม ทั้ง สธ. กลาโหม โรงเรียนแพทย์ และภาคประชาชน โดยมี สปสช.ทำหน้าที่กำกับเช่นเดิม ยืนยันไม่กระทบผู้ป่วยและประชาชนแน่นอน
  2017-08-18 14:27

Pages