บอร์ด สปสช.

 • สปสช.เผย ผลหารือสำนักงบฯ หลัง หมอปิยะสกล นำทีมผู้บริหาร สปสช.ถกงบบัตรทอง ได้รับเพิ่ม 500 ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่ม 10.5 บาทต่อประชากร พร้อมให้เฝ้าระวังสถานการณ์กองทุนบัตรทองต่อเนื่อง ระบุหากงบไม่เพียงพอ ให้นำเสนอของบอุดหนุนเพิ่มเติม
  2017-02-14 10:32
 • บอร์ด สปสช.อนุมัติแผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ปี 60 ปฎิรูปกระบวนการรับฟังความเห็น เพิ่มความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นเฉพาะ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลาย เสริมสร้างจุดแข็งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขยายการมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาระบบยั่งยืน
  2017-02-13 12:21
 • กรรมการ สปสช.ภาคประชาชนท้วงสำนักงบฯ ควรตัดทอนงบบัตรทองตามลำดับความสำคัญตามแต่ละโครงการที่บอร์ด สปสช.จัดไว้ ย้ำถ้าเงินไม่พอต้องตัดโครงการใหม่ก่อนเพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยกว่า หากตัดงบตามใจชอบจะกระทบกับบริการทั้งระบบ
  2017-02-11 12:40
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบทำหนังสือถึง มท.ของบกลางเพิ่ม แก้ปัญหาวิกฤตกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ชี้ปี 60 ตัวเลขติดลบกว่า 2 พันล้านบาท มีพอจ่ายถึง เม.ย.นี้ พร้อมปรับปรุงข้อตกลงต้องไม่ให้ สปสช.สำรองจ่าย หวั่นกระทบกองทุนบัตรทอง ด้าน “หมอปิยะสกล” เตรียมหารือ รมว.มท.แก้ปัญหา ระบุหาก สปสช.ไม่มีเงินจ่ายหน่วยบริการ ภาระหนักตกที่ สธ.
  2017-02-08 12:10
 • งบเหมาจ่ายรายหัวบัตรทอง ปี 61 จ่อถูกหั่นกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ซ้ำยอดหักเงินเดือนขยับเพิ่ม บอร์ด สปสช.หวั่นกระทบบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่งประสานสำนักงบประมาณชี้แจง ด้าน “หมอปิยะสกล” เตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาด่วน พร้อมย้ำงบที่ได้รับปัจจุบันบริหารจัดการยากอยู่แล้ว ทั้งผู้สูงอายุเพิ่ม โรคภัยไข้เจ็บเพิ่ม
  2017-02-07 13:34
 • บอร์ด สปสช.รับทราบความก้าวหน้าสรรหาเลขาธิการ สปสช. ตัดผู้สมัคร 2 ราย “ผอ.รพ.รามาธิบดี - สาธารณสุขนิเทศก์ สธ.” ขาดคุณสมบัติ หลัง คกก.สรรหาพิจารณาตามกฤษกาตีความ เหตุหากรับตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. 6 มี.ค.60 ยังไม่พ้น 1 ปีผู้มีลักษณะต้องห้ามผู้สมัครเลขาธิการ สปสช. เตรียมคัดเลือกผู้สมัครไม่เกิน 3 ราย เสนอบอร์ด สปสช.พิจารณา 6 มี.ค.นี้  
  2017-02-06 16:19
 • รองปลัด กทม.เสนอ “หมอปิยะสกล” ดึง กทม.ร่วม คกก. 7x7 พร้อมตั้ง คกก. 5x5 เขต 13 กทม. เหมือนกับพื้นที่อื่น แก้ปัญหาระบบสุขภาพสอดคล้องภาพร่วมประเทศ พร้อมเตรียมชง บอร์ด สปสช.ปรับหลักเกณฑ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สอดคล้องบริบท กทม. หลังสภา กทม.อนุมัติงบ 160 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่กรุงเทพฯ  
  2017-02-02 15:17
 • บอร์ด สปสช.และ คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตติดตามการให้บริการผู้ป่วยที่ แพร่ ลำพูน พร้อมนำข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบบัตรทอง
  2017-01-30 20:23
 • บอร์ด สปสช.เคาะงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 61 จำนวน 1.64 แสนล้านบาท เฉลี่ย 3,374 บาท/ประชากร จากผู้มีสิทธิ์ 48.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 60 จำนวน 1.29 หมื่นล้านบาท เฉลี่ย 224.47 บาทต่อประชากร ปัจจัยจากต้นทุนบริการ ปริมาณการรับบริการ ขอบเขตบริการและนโยบายเพิ่มขึ้น หลังหักเงินเดือน 4.3 หมื่นล้านบาท คงเหลืองบสู่กองทุน 1.2 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา พร้อมเสนอกรอบงบประมาณปี 62 พิจารณาควบคู่ จำนวน 1.7 แสนล้านบาท เพื่อความต่อเนื่องจัดเตรียมงบประมาณปีถัดไป  
  2017-01-10 21:25
 • บอร์ด สปสช.ห่วงผู้ป่วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ไฟเขียวผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการหน่วยบริการบัตรทองที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนประจำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้าน “หมอปิยะสกล” เร่งดูงบฉุกเฉินช่วยเหลือ รพ.ได้รับผลกระทบวิกฤติ ขณะที่ “ปลัด สธ.” เผย รพ.ชะอวดหนักสุด ย้ายผู้ป่วยหนักแล้ว 8 ราย   
  2017-01-07 08:49
 • บอร์ด สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองปี 60 ดูแลหญิงตั้งครรภ์ฟรีต่อเนื่อง ทั้งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แนะฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งท้อง พร้อมรับการดูแลครรภ์ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ครั้ง ช่วยทารกคลอดปลอดภัย สุขภาพแม่แข็งแรง เป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต  
  2016-12-20 15:01
 • สปสช.ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เขตบริการสุขภาพ สธ.ออกแนวปฏิบัติสำหรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม เน้นประสิทธิภาพ คุณภาพผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น กระจายอำนาจคณะทำงานระดับเขตพิจารณาช่วยผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 55 ปีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อเข่าให้ได้รับการผ่าตัด พร้อมเผยข้อมูลช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยบัตรทองผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเพิ่มขึ้น 23% ต่อปี
  2016-12-16 12:38

Pages