บัญชียาหลัก

 • คกก.วัคซีนแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ก่อนเสนอครม.พิจารณา พร้อมเสนอ คกก.พัฒนาระบบยาปรับแนวทางพิจารณาวัคซีนเพื่อนำเข้าบัญชียาหลักชาติให้เร็วขึ้น เร่งดำเนินการนำวัคซีนเอชพีวีเข้าบัญชียาหลัก เพื่อให้นักเรียนหญิง ป.5 ตามแผนของ สธ.และ สปสช.     
  2016-09-01 19:19
 • สปสช.แจงจัดซื้อยามะเร็งระดับประเทศ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้เข้าถึงยาราคาแพงตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และยึดแนวทางการรักษาตามที่ราชวิทยาลัยและสมาคมแพทย์กำหนด ยืนยันไม่ได้จำกัดสิทธิแพทย์ใช้ยานอกบัญชียาหลักแต่ได้เปิดช่องให้เบิกจ่ายได้ภายใต้เพดานวงเงินที่กำหนด พร้อมย้ำงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีจำกัด ต้องดูแลรักษาคนไทยทั้งประเทศ
  2016-06-08 23:28
 • “กรรณิการ์” กก.หลักประกันสุขภาพสัดส่วนภาคประชาชน เห็นด้วยเพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในระบบหลักประกันสุขภาพ แนะก่อนเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ต้องต่อรองราคาจนได้ที่เหมาะสมตามผลการศึกษา คือ ไม่เกิน 200 บาทต่อเข็ม เพื่อประโยชน์ของประเทศ ชี้การให้วัคซีนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องทำแบบมียุทธศาสตร์
  2016-05-21 15:21
 • กรมควบคุมโรค เผยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เร่งรัดนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) มาใช้ในไทยโดยเร็ว ล่าสุดเสนอเรื่องนี้ไปยัง อย.ในฐานะเลขานุการ อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณานำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากหน่วยบริการจะสามารถใช้วัคซีนได้เฉพาะที่อยู่ภายใต้บัญชียาหลักแห่งชาติ พร้อมเตรียมเริ่มในกลุ่มเป้าหมาย 4 แสนคนทั่วประเทศ 
  2016-05-11 13:02
 • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ “ยาอดบุหรี่” ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยผู้ป่วยติดบุหรี่เข้าถึงการรักษา แถมรุกงานป้องกัน ลดอัตราป่วยสาเหตุจากบุหรี่ ลุ้นรอบรรจุบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน ด้าน สปสช.เผยที่ผ่านมาใช้งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หนุนหน่วยบริการช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่ พร้อมสนับสนุนยาอดบุหรี่ชั่วคราวเพื่อดูแลผู้ป่วย 
  2016-05-11 12:01
 • สธ.เผยไทยเตรียมใช้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หลัง คคก.วัคซีนแห่งชาติ แนะนำให้บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ สปสช.พร้อมสนับสนุนงบประมาณ แต่ต้องมีการบรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในบัญชียาหลักแห่งชาติเสียก่อน จึงจะสามารถเสนอของบประมาณและบรรจุวัคซีนอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างสมบูรณ์
  2016-05-01 12:59
 • เสนอ รมว.สธ.ผลักดัน ยารักษาโรคปอมเป (Pompe) และโรคเอมพีเอส (MPS) เข้าบัญชียาหลัก พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์บรรจุปลูกถ่ายไขกระดูกของโรคโกเชร์ (Gaucher) ชนิดที่ 1 กับ ชนิดที่ 3 และ โรคเอมพีเอส (MPS) ให้เข้าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี เป็นโรคหายาก (Rare Disease) ในประเทศไทยมีผู้ป่วยไม่เกิน 1,000 คน แต่ได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุขน้อยมาก
  2015-12-08 15:07
 • “โรคไวรัสตับอักเสบซี” เป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพ มีเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายปฏิบัติการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยผู้ป่วยไม่รู้ตัว จนแสดงอาการด้วยภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตัวซีด ไปจนถึงขั้นเป็นมะเร็งตับในที่สุดโดยไม่มีทางรักษา โรคร้ายนี้สามารถสกัดได้ หากค้นพบการติดเชื้อและได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ด้วยการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะยารักษา เป็นเหตุให้มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการรักษาและต้องเสียชีวิตไป
  2015-07-29 14:20
 • บอร์ด สปสช.อนุมัติสิทธิประโยชน์ด้านยา 6 รายการ ปี 58 ครอบคลุมบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่ม รวมมูลค่า 115 ล้านบาท ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็น แถมช่วยประหยัดงบประมาณ เผยจากการดำเนินนโยบายบริหารจัดการด้านยา ช่วยประยัดงบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมปีละเกือบหมื่นล้านบาท ซ้ำช่วย รพ.ลดภาระค่ายากลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาแพง 
  2015-02-01 10:32
 • สวรส.เปิดงานวิจัยเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา พบ 3 ความเสี่ยงบริหารจัดการยาในประเทศไทยที่อาจจะเอื้อต่อการทุจริต การขึ้นทะเบียนตำรับยา การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และการจัดซื้อยาเข้ารพ. ชงข้อเสนอจัดการระบบยาของประเทศ เน้น “คุณภาพ ครอบคลุม คุ้มค่า โปร่งใส” 
  2014-10-25 20:57
 • ไทยโพสต์ -ผู้ป่วยบัตรทองเฮ ต.ค.นี้ ได้สิทธิ์รักษามะเร็งเต้านมก่อน "ข้าราชการ-ประกันสังคม" เหตุ สปสช.เตรียมผลักยารักษาตัวใหม่เข้าบัญชียาหลัก หลังต่อรองได้ลดราคา 50% เผยใช้รักษาสายพันธุ์ เฮอร์ 2 โพสิทีฟ ระยะเริ่มต้นเท่านั้น หวังตัดตอนก่อนก่อโรคลุกลาม ลดค่าใช้จ่ายได้รายละล้าน
  2014-05-26 10:10
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้า 3 ปี บรรจุสมุนไพรไทย 15 รายการ เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ เผยเล็งวิจัยต่อยอดสรรพคุณ 'กวาว เครือขาว-บัวบก-ขมิ้นชัน' ก่อนส่งเสริมให้ใช้เป็นมาตรฐาน
  2013-03-12 14:01

Pages