บัลลังก์ อุปพงษ์

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันห้องแล็บสามารถยืนยันผลตรวจโควิด-19 ได้ภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับสิ่งส่งตรวจ ย้ำหน่วยบริการเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วให้รีบส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็ว พร้อมกำชับห้องแล็บรายงานผลทุกวันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
  2020-04-14 17:25
 • กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝงด้วยการตรวจตัวอย่างเลือด และพัฒนาชุดทดสอบวัณโรคอย่างง่าย “ทีบี แลมป์” (TB-LAMP) ตรวจได้ที่โรงพยาบาล หาวัณโรคแบบมีอาการ วิธีการตรวจง่าย มีความไวและความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรคสูง รู้ผลเร็วใน 1 ชั่วโมง เพื่อการรักษารวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตและการแพร่กระจายโรค บรรลุเป้าหมายยุติวัณโรคในปี 2578
  2019-07-10 12:52
 • อดีต ผอ.รพ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ชี้หากแยกเงินเดือนออกจากงบรายหัวจะกระทบกับโรงพยาบาลที่จ้างบุคลากรนอกระบบงบประมาณจำนวนมาก ย้ำตลอด 15 ปีของระบบบัตรทองโรงพยาบาลต่างๆ ปรับตัวไปไกลจนถึงจุดที่ไม่น่ากลับไปเริ่มใหม่แล้ว แนะยังมีอีกหลายวิธีบริหารจัดการที่ทำได้
  2017-07-07 11:45
 • เครือข่ายผู้ป่วยแถลงข่าวจี้ รมว.สธ.ปลด นพ.สุทัศน์และนพ.สุรพร หลังมีมติสั่ง รพศ.รพท.งดส่งข้อมูลการรักษาให้สปสช. จนกว่าบอร์ดสปสช.จะทำตามข้อเสนอของปลัดสธ.ให้จัดสรรเงินระดับเขตสุขภาพสธ. ชี้เอาความเจ็บป่วยประชาชนเป็นตัวประกัน ถามหาสามัญสำนึกของความเป็นแพทย์ มีสิทธิอะไรเอา รพ.รัฐที่เป็นทรัพย์สมบัติแผ่นดิน ทำเหมือนเป็นสมบัติส่วนตัว แจง หากปัญหาไม่จบ เตรียมเข้าพบ นายกรัฐมนตรีให้ย้ายปลัดสธ.เพื่อคืนความสุขให้ผู้ป่วย
  2014-12-26 16:46
 • สถิติผู้ป่วยไส้ติ่งแตกเพิ่มสูงขึ้น เหตุรพช.ผวาไม่กล้าผ่า แนะสธ.ปรับระบบ หลังพยายามกระจายคนไข้ไส้ติ่งให้รพช.ผ่าได้ เหตุแพทย์ยังขาดความมั่นใจ ชี้สธ.ควรสร้างรพช.ต้นแบบพร้อมประเมินผลงานและความพอใจ ก่อนขยายทั่วประเทศ ด้านผอ.รพ.เชียงรายเผยร่วมมือกับรพ.แม่จัน
  2014-06-09 22:28
 • ประชุมอปสข.ภาคเหนือซ้ำร้อยใต้ สสจ. รพศ. รพท. เข้าร่วมน้อย เหตุข่าวลือปลัดสธ.สั่งห้ามร่วมประชุม ด้านรพ.ชุมชนโวย ระดับนโยบายทะเลาะกัน อย่าสั่งให้คนทำงานไม่ประสานกัน เหตุส่งผลกระทบกับประชาชน ชี้แม้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ สธ.และสปสช.ต้องเร่งแก้ปัญหานี้ ไม่ใช่ตั้งแง่เปิดศึก ด้านเลขาธิการสปสช.ยอมรับ เดินสายประชุมอปสข.ทั่วประเทศ เพราะสธ. และสปสช.มีความเห็นต่าง จึงต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่ ติดตามการใช้งบ และแก้ไขปัญหาประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ
  2014-05-06 13:13