บัลลังก์ อุปพงษ์

  • รพ.ชุมชน โวยสธ. ไม่ยอมส่งข้อมูลตัวเลขเงินเดือน จนทำให้ยังไม่ได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวจากสปสช. เผยทุกปีต้องเรียบร้อยตั้งแต่ ธ.ค. แต่ปีนี้ล่าช้าจนเข้าไตรมาสที่ 4 ส่งผลกระทบการให้บริการประชาชน รพ.ขาดสภาพคล่อง ตั้งข้อสังเกต เป็นเพราะสธ.พยายามผลักดันจัดสรรเงินขั้นต่ำแบบ MOC จึงไม่ยอมส่งตัวเลขงบเงินเดือนให้สปสช.หรือไม่ วอนปลัดสธ.เรียกประชุมบอร์ดเพื่อคุยให้ชัด อย่าเรียกคุยเฉพาะเลขาธิการสปสช.
    2014-07-17 19:26
  • ในยุคที่กำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในหลายประเทศเขาได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน แต่สำหรับประเทศไทยที่ปัญหาการเมืองยังไม่มั่นคง กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องที่ว่าด้วยสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนในประเทศเกิดความหมาดหมางขัดแย้งอย่างรุนแรงจนลามไปถึงระดับปฏิบัติการ และเมื่อถึงปี 58 ที่ไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เกิดผลกระทบอย่างไรกับบุคลากรสาธารณสุขในบ้างเรา
    2014-05-18 12:29