บีบีซี

  • บีบีซี นิวส์: คำแนะนำการดื่มแอลกอฮอล์ฉบับล่าสุดของสหราชอาณาจักรตัดประเด็นปริมาณที่เหมาะสมของการดื่มในแต่ละวัน พร้อมสำทับการดื่มเหล้าไม่ว่าในปริมาณเท่าใดก็ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อมูลจากการศึกษาใหม่เผยให้เห็นความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าในปริมาณใด ซึ่งคำแนะนำล่าสุดได้ระบุให้ผู้ชายและผู้หญิงที่ดื่มเหล้าเป็นประจำไม่ควรดื่มเกินสัปดาห์ละ 14 หน่วยหรือเทียบได้กับเบียร์ 6 ไพนต์หรือไวน์ 7 แก้ว และควรงดดื่มเด็ดขาดในกรณีที่ตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าติดต่อกันทุกวัน รวมถึงไม่ควร “สะสม” หน่วยของเหล้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะมาดื่มรวดเดียวเนื่องจากจะทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
    2016-01-17 12:34