ปฏิรูปสธ.

 • Hfocus –การเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 2 ด้วยการจัดเขตบริการสุขภาพ 12 เขต เพื่อให้การบริหารจัดการ และการบริการเกิดประสิทธิผลที่สุดในรูปแบบพี่ช่วยน้อง หรือการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งฟากกระทรวงสาธารณสุข มองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะบังเกิดผลมากกว่าปล่อยให้โรงพยาบาลบริหารจัดการเอง ประเด็นที่สธ.ถูกท้วงติงมากคือ การกระจายอำนาจครั้งนี้ไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นการรวบอำนาจที่ศูนย์กลางหรือไม่ และการบริหารจัดการที่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปรียบเสมือนปลัดเขต จะไปกระจายอำนาจยังภูมิภาคได้อย่างไร
  2013-11-03 17:18
 • ผอ.สวรส. เสนอว่าบทบาทการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (National Health Information) การกำหนดและกำกับนโยบายระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Authority) ควรอยู่ในสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจากทุกกรมและกลไกย่อยชุดต่างๆ ตาม 9 บทบาท 
  2013-11-01 17:09
 • สธ.เตรียมตั้ง 4 หน่วยงานใหม่รับปฏิรูปโครงสร้าง เช่น สำนักพัฒนานโยบายการคลังและเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ สำนักนโยบายเรื่องยา
  2013-09-06 08:04
 • ระยะเวลาเกือบ 1 เดือนครึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ต้องเผชิญกับม็อบที่เกี่ยวข้องถึง 5 ม็อบ ตั้งแต่ “ม็อบแพทย์ชนบทค้านP4P” “ม็อบบุคลากรทางการแพทย์หนุนP4P” “ม็อบหมอเสื้อดำหน้าทำเนียบ” “ม็อบสหภาพแรงงานอภ.จี้ดีเอสไอไม่รับคำร้อง” และล่าสุด “ม็อบ 3 ประสาน(สหภาพอภ. เครือข่ายผู้ป่วย ชมรมแพทย์ชนบท)ไล่รมว.สธ.”
  2013-04-26 09:51
 • ยุคนี้สมัยนี้เริ่มดูไม่ออกแล้วว่า "หมอ" กับ "นักการเมือง"สองอาชีพนี้ใครมีดีกรีความเลวร้ายมากกว่ากัน เพราะในอดีตหากประเมินเฉพาะ "ต้นทุนทางสังคม" แพทย์ย่อมที่จะมี "ภาษี"ดีกว่านักการเมืองแน่นอน แต่ด้วยพฤติกรรมของ "นายแพทย์"ที่ใช้การเมืองเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง เลยทำให้ตัดสินยาก
  2013-03-29 10:32
 •   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเรียกประชุมบุคลากรสาธารณสุขเพื่อชี้แจงถึงทิศทางการปฏิรูป สธ. ทั้งการบริหารและการบริการให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ สธ. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับแผนดังกล่าวจะแบ่งการทำงานตามบทบาท 3 ส่วน คือ 1.ผู้ควบคุมกำหนดมาตรฐานต่างๆ (Regulator) 2.ผู้ซื้อบริการ (Purchaser) และ 3.ผู้จัดบริการ (Provider)
  2013-03-28 13:19