ปฐมภูมิ

 • เครือข่ายหมออนามัยเสนอแนวทางพัฒนาปฐมภูมิ นำงบ PP ไว้ที่ DHS และโอนตรงที่พื้นที่ผ่านสสอ.ดีกว่าผ่านโรงพยาบาล เพราะรพ.สต.อยู่ใต้สังกัดสสอ. เสนอสปสช.และสธ.ลดบันทึกรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน ลดแฟ้มข้อมูลเท่าที่จำเป็น ใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องคืนข้อมูลให้ชุมชนรับทราบด้วย สร้างแรงจูงใจทำงานในพื้นที่ ทั้งความก้าวหน้า เลื่อนระดับ และอัตราเงินเดือน ส่วนการทำงานกับอปท. ให้มีเวทีประชาคมเพื่อเลือกกรรมการกองทุนตำบล และออกระเบียบการใช้เงินให้ชัดเจน
  2014-07-29 19:51
 • เภสัชปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 ผุด เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลการใช้ยา และการดูแลด้านยาในชุมชน  หนุนบริการใกล้บ้านใกล้ใจ รพสต.มีเภสัชกรรมสั่งจ่ายยา ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา ลดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ
  2014-07-18 16:10
 • สปสช.ชู “ร้านยาคุณภาพ” หนุนบริการปฐมภูมิ ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ทั้งให้ความรู้ สร้างความตระหนักและป้องกัน เผยปัจจุบันมีร้านยาคุณภาพกว่าร้อยแห่งเข้าร่วม และเตรียมเดินหน้าขยายความร่วมมือร้านยาคุณภาพทั่วประเทศเพิ่ม
  2014-06-22 11:47
 • จ่อชงบอร์ด สปสช.ถกแก้ปัญหากระจายรายชื่อสิทธิบัตรทอง กทม.ลงคลินิกใกล้บ้าน จี้ทุก รพ.ที่ดำเนินการแล้วต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง พร้อมติดตามการย้ายบ้าน หลังพบจดหมายแจ้งถูกตีกลับกว่าครึ่ง ห่วงกระทบการเดินทางใช้บริการ ยันไปรักษาที่ รพ.ตามสิทธิ แม้ชื่อถูกย้าย ไม่ต้องจ่ายเงิน
  2014-05-27 14:36
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - สปสช.เผยมี รพ.ใน กทม. 6 แห่งกระจายรายชื่อผู้ใช้สิทธิบัตรทองไปยังคลินิกใกล้บ้าน ระบุ รพ.เลิดสิน เตรียมย้ายสิทธิอีกแห่งในปีนี้ ฟุ้งส่วนใหญ่ผู้ป่วยพอใจ ไม่ต้องเสียเวลารอคิว ลดความแออัดใน รพ. แนะ ปชช.เช็กสิทธิตัวเองก่อน ลั่นย้ายสิทธิแล้วเดินทางลำบากแจ้งย้ายกลับได้
  2014-05-27 11:27
 • เลขาธิการสปสช.เผยสปสช.และสธ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ สปสช.สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ ดูแลประชาชนทั้งประเทศอย่างทั่วถึง เผย ปี 56 จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจเขตเมือง เพิ่มเป็น 372 แห่งแล้ว พร้อมเร่งพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิได้มาตรฐาน ล่าสุดผ่านเกณฑ์แล้ว 8,663 แห่ง หรือร้อยละ76 ขณะที่ปี 57 เดินหน้าทำตัวชี้วัดคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการมากขึ้น
  2014-02-09 13:39
 • ไทยโพสต์ -นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข “ผมคิดว่าคนที่เป็นปลัดกระทรวงจะรู้ดีที่สุดว่านักการเมืองที่เข้ามาทำงานในกระทรวงเป็นอย่างไร และรัฐบาลเป็นอย่างไร เพราะเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับภาคการเมืองมากที่สุด การที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองครั้งนี้จึงมีนัยสำคัญที่ทุกคนควรสนใจ
  2014-01-14 10:12
 •  
  2013-04-25 12:04

Pages