ประกันสังคม

 • ผู้ตรวจการแผ่นดินขอยื้อขอเวลา 2 สัปดาห์ พิจารณาส่งศาลตีความเลิกเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนสัวัสดิการสุขภาพ
  2012-06-01 15:06
 •   ที่ประชุมร่วม 3 กองทุนสุขภาพ ประกอบด้วย สปสช. สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสวัสดิการข้าราชการ เมื่อวันที่22 พ.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบในหลักการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) และโรคไตวาย มาตรฐานเดียว แต่ยังมีชุดสิทธิประโยชน์ไม่ตรงกัน จึงมีมติให้ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนำเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง
  2012-05-23 08:40
 •   ระบบ สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง จำนวนผู้มีสิทธิ (ล้านคน) 4.9
  2012-05-12 10:36
 • ภายในระยะเวลา 1 ปีมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึง 50,000 คน ซึ่งเป็นสถิติที่แซงหน้าโรคหัวใจและอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ น้ำดี ต่อมลูกหมาก น้ำเหลือง หรือแม้แต่มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง นอกจากมะเร็งจะเกิดขึ้นได้ตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายแล้ว ขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาชีวิต ผู้ป่วยไว้ได้ ด้วยเหตุนี้เอง จึงเกิดการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างเครือโรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเปิดศูนย์มะเร็งครบวงจรแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ "ศูนย์มะเร็ง" โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โดย โรงพยาบาลวัฒโนสถ ที่โรงพยาบาลเปาโลฯ สาขานวมินทร์
  2012-05-12 09:00
 • บมจ.บางกอก เชนฮอสปิทอล (KH) ผู้บริหารกลุ่มรพ.เกษมราษฎร์ได้รับผลบวกจากนโยบายป่วยฉุกเฉินของรัฐบาลจาก 3 กองทุนประกันสุขภาพ ที่เริ่มประกาศใช้ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งครอบคลุมกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม ภายใต้นโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินทุกเวลา รักษาทั่วถึงทุกคน" ซึ่งจะสามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงโรคอื่น ๆ อาทิ ไต เอดส์ มะเร็ง เป็นต้น
  2012-05-10 21:36
 • สปสช.ประกาศใช้ดีอาร์จีรุ่นที่ 5 สำหรับให้หน่วยบริการเบิกจ่ายผู้ป่วยใน  ชี้จัดกลุ่มโรคเพิ่มมากขึ้นกว่าดีอาร์จีรุ่นที่ 4 ถึง 530 โรค ครอบคลุมโรคมากขึ้น สะท้อนต้นทุนเป็นจริง เผยการเปลี่ยนรุ่นเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้น    ชี้ ดีอาร์จีรุ่นที่ 5 พัฒนาต่อเนื่องโดยทีมวิจัยอิสระ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยบริการสับสน ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพได้ตกลงว่าจะใช้ดีอาร์จีรุ่นเดียวกัน ย้ำกรมบัญชีกลางและสปส.ประกาศใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว
  2012-05-10 18:56
 •   การประกันสังคมนั้นคือกลไกสำคัญของการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอน การประกันสังคมไม่ใช่ประกันสุขภาพ แต่เพราะประกันสังคมในระยะเริ่มต้นของการดำเนินการนั้น ผู้ประกันตนส่วนใหญ่รับสิทธิประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น จึงไม่แปลกที่ภาพพจน์และกิจกรรมความเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดของกองทุนประกันสังคมไทยเป็นเสมือนกองทุนหลักประกันสุขภาพของผู้ประกันตน ซึ่งเท่ากับเป็นการติดกับดักประกันสุขภาพทั้งๆ ที่สาระสำคัญของการประกันสังคมนั้นมีอีกหลายด้าน                      
  2012-05-10 16:33
 • เรื่องนี้เป็นเรื่องของ "กิตติ"(นามสมมติ) ชายโชคร้ายที่ถูกแพทย์จากโรงพยาบาลประกันสังคมแห่งหนึ่งวินิจฉัยว่าเป็นโรค ริดสีดวงทวารและบิดต้องทนกับอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องเข้าห้องไอซียู แต่ผลเอกซเรย์ช่องท้องส่วนล่างกลับพบว่า เขาป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้
  2012-05-03 15:50

Pages