ประกิต วาทีสาธกกิจ

 • เผยผลประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน อายุที่เริ่มสูบบุหรี่มวนแรกของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่สูบบุหรี่
  2018-04-19 14:12
 • จากข้อมูลการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 5 หมื่นคนเศษ ทำให้ประมาณการได้ว่า มีคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่และป่วยหรือพิการด้วยโรคเรื้อรังร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ
  2017-05-30 07:33
 • ศาลอุทธรณ์ประเทศอังกฤษ ได้ยกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่กล่าวหาว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศอังกฤษ ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบรรยายคำตัดสินว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า ไม่ได้ขัดต่อข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) และได้สัดส่วนกับปัญหาที่ยาสูบก่อให้เกิดขึ้น
  2016-12-06 23:53
 • รายงานของยูโรมอนิเตอร์ บริษัทที่รับทำวิจัยการตลาดให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ว่า  ตลาดบุหรี่ไทยจะขยายตัวตลอด 5 ปีข้างหน้านี้  ทั้งปริมาณ และมูลค่า โดยสถานการณ์ตลาดบุหรี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย ตลาดจะยังขยายตัว ขณะที่สิงคโปร์และเวียดนามตลาดจะทรงตัว
  2016-09-17 13:00
 • เปิดระเบียบกาชาดสากลตามแผนยุทธศาสตร์ ค.ศ.2020 ให้ภาคีกาชาดทั่วโลก 189 ประเทศไม่รับการบริจาคจากบริษัทบุหรี่ ระบุการรับบริจาคจากบริษัทบุหรี่ที่ขายสินค้าที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา เป็นการขัดกับหลักการและพันธกิจของกาชาดที่ต้องการลดความทุกข์ทรมานและช่วยชีวิตผู้คน
  2015-11-30 14:50
 • มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดแผนการตลาดบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ระบุกฎหมายควบคุมการโฆษณาที่เข้มงวดและการห้ามแสดงซองบุหรี่ที่จุดขาย ทำให้บุหรี่ยี่ห้อใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้ยาก การแข่งขันจะรุนแรงขึ้นในตลาดระดับล่าง โดยฟิลลิป มอร์ริสจะเน้นการขยายตลาดผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเครือข่ายขายปลีกในแต่ละพื้นที่
  2015-11-20 17:40
 • ภาพคำเตือนซองบุหรี่ประเทศเนปาลชุดใหม่ 5 ภาพ คือ สูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด  ควันบุหรี่ฆ่าเด็ก  เส้นเลือดสมองแตก และทำให้เป็นมะเร็งปากและลำคอ ที่ปรากฏบนซองบุหรี่ที่วางตลาดแล้ว ทำให้กฎหมายภาพคำเตือนซองบุหรี่ของเนปาลมีขนาดใหญ่และเข้มงวดที่สุดในโลก
  2015-11-02 13:03
 • มะเร็งปอด เป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 1.6  ล้านรายในแต่ละปี และเสียชีวิต 1.3 ล้านรายต่อปี โดยร้อยละ 80 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ การควบคุมยาสูบจึงมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด 
  2015-09-10 09:28
 • , , , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ริชาร์ด บราวน์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 14  เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการยาสูบ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
  2015-07-28 19:57
 • เครือข่ายหมออนามัย ประกาศเดินหน้าปกป้องเด็กไทยห่างไกลบุหรี่ ร่วมงานเสวนาเผยความลับอุตสาหกรรมยาสูบ "บริษัทบุหรี่ทำอะไร เพื่อให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้น” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เผยขณะนี้มีรายชื่อสนับสนุนแล้วกว่า 1 ล้านคน คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย 10 ล้านเสียงก่อนวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมนี้
  2015-05-21 19:52
 • 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 1 ทศวรรษ การบังคับใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งกรอบอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเป็นประเทศลำดับที่ 36 
  2015-03-05 19:04
 • กระทรวงสาธารณสุข เผย ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก และเลขาธิการภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี หนุนไทยออกกฎหมายบุหรี่โดยเร็ว ชี้ไทยมาถูกทางที่คุมเข้มเรื่องบุหรี่ เหมือนที่นานาประเทศกำลังทำ ชมที่ผ่านมาไทยทำได้ดี
  2015-02-18 17:10

Pages