ประกิต วาทีสาธกกิจ

 • ประเทศนอร์เวย์ประกาศเริ่มขบวนการผลักดันซองบุหรี่แบบเรียบ ตามหลังอังกฤษ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์ โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขนอร์เวย์ นายเบนท์ โฮอี ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ว่าจะเริ่มการปรึกษาหารือเพื่อออกกฎซองบุหรี่แบบเรียบสำหรับสินค้ายาสูบทั้งชนิดสูบและชนิดเคี้ยวทุกประเภทที่จำหน่ายในนอร์เวย์ 
  2015-02-12 16:27
 • หมอประกิตเรียกร้อง ครม. เร่งเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ เพื่อให้กฎหมายบังคับใช้ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ลดจำนวนคนไทยที่จะตายจากโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่ลงด้วย เตือนผู้สูบบุหรี่ แม้ตรวจร่างกายสม่ำเสมอ ก็อาจไม่พบมะเร็งในระยะแรกได้ โดยเฉพาะมะเร็งปอด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรคจะถูกตรวจพบเมื่อมะเร็งอยู่ในระยะที่ 3 หรือ 4 แล้ว การรักษาส่วนใหญ่ต้องใช้ยาคีโม (ยาฆ่ามะเร็ง) ซึ่งมีผลข้างเคียงสูงและผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทนผลข้างเคียงของยาไม่ไหว
  2015-02-03 21:57
 • แฉบริษัทบุหรี่รุกหนัก อาศัยสมาคมธุรกิจสหรัฐช่วยล็อบบี้ หวังล้มกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ เพราะไปสกัดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ไม่ให้รุกล่าเด็กและเยาวชน เชื่อรัฐบาลจะไม่หลงลมพ่อค้าบุหรี่ และไม่พาประเทศถอยหลัง แต่เดินหน้าออกกฎหมายที่ทันกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ เพื่อลดคนสูบบุหรี่ และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการดูแลรักษาคนที่ป่วยเพราะบุหรี่
  2015-01-22 20:59
 • กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... เพื่อปกป้องสุขภาพเด็ก เยาวชนและสตรี ยันกฎหมายฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ปลูก ผู้ผลิตใบยาสูบ โดยผู้ประกอบการผู้ผลิตสามารถร่วมชี้แจงความคิดเห็น ในขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาและคณะกรรมาธิการได้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขจะหารือกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รอบคอบที่สุด ขณะนี้ได้ส่งร่างดังกล่าวเข้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2015-01-12 18:55
 • ขณะนี้มีความพยายามอย่างเป็นระบบในการที่จะล้มร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....โดยบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติสองบริษัท บริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์  โดยทั้งสองบริษัทนี้มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ได้รับการว่าจ้างส่งคนเข้ามาทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเป้าหมายที่จะยับยั้งร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ......  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
  2015-01-11 18:30
 • สธ.เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เข้าครม. ปรับปรุงกฎหมายเดิม 2 ฉบับที่ใช้มา 22 ปี ให้ทันสมัยและทันกลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ เพิ่มอายุผู้ซื้อจาก 18 ปีเป็น 20 ปี ปรับปรุงความหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบครอบคลุมถึงมอระกู่ มอระกู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไร้ควัน ห้ามการส่งเสริมการขาย คาดจะช่วยลดค่ารักษาและความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนักสูบหน้าใหม่ปีละ 15,600 ล้านบาท
  2014-12-19 11:50
 • องค์การอนามัยโลกเข้าให้การต่อคณะมนตรีทรัพย์สินทางปัญญา ยันซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดกฎดับเบิลยูทีโอ หลังมี 5 ประเทศ ยื่นฟ้องต่อองค์กรการค้าโลกว่า ซองบุหรี่แบบเรียบขัดต่อข้อตกลงทริปส์ ชี้ซองบุหรี่แบบเรียบมีเป้าหมายเพื่อขจัดอิทธิพลจากการโฆษณาโดยการพิมพ์เครื่องหมายการค้าบนซองบุหรี่ คาดจะตัดสินคดีนี้ได้ในปี 59 ขณะนี้มี 9 ประเทศรอคำตัดสินก่อนจะออกกฎหมายให้มีซองบุหรี่แบบเรียบ
  2014-12-02 18:04
 • รมช.สธ.เผยองค์การอนามัยโลกประเมินมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ของไทย คืบหน้า อัตราการบริโภคยาสูบลดลงเหลือร้อยละ 20 แต่ยังพบมากในผู้ชาย และในเขตชนบท แนะให้ไทยเพิ่ม 3 เรื่อง เสริมความเข้มแข็งกลไกควบคุมในระดับจังหวัด เพิ่มราคาบุหรี่และเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่มวนเอง และจัดงบประมาณเร่งรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ชนบทเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ โดยขณะนี้สธ.ได้แก้กฎหมายการคุ้มครองการบริโภคยาสูบที่ใช้มาแล้วเกือบ 25 ปี เสร็จแล้ว เนื้อหาครอบคลุมถึงความทันสมัยของสินค้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ จะเสนอร่าง เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
  2014-11-23 12:25
 • ทุกวันนี้ “บุหรี่” มีอิทธิพลเหนือเด็กและเยาวชนแล้วโดยสมบูรณ์ ว่ากันว่า การสูบบุหรี่คือการนับหนึ่งไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ แม้ว่าบุหรี่จะไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย แต่ สธ.ก็พยายามคลอดเกณฑ์การควบคุม โดยล่าสุดประกาศใช้ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาดใหญ่ถึง 85% ของพื้นที่ ซึ่งนับเป็นอันดับ 1 ของโลก สำหรับโทษภัย คงไม่ต้องบรรยายทัณฑ์ทรมานที่ผู้สูบจะได้รับ ทว่าสิ่งที่ สธ.ไม่เคยจะอธิบายให้สังคมเข้าใจ คือเล่ห์กลของบริษัทยาสูบข้ามชาติ และยุทธศาสตร์การรุกคืบที่ทรงพลัง
  2014-11-07 15:32
 • ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า  บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเทศที่จำหน่ายในอินเดียตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558  ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% ของพื้นที่ซองบุหรี่ทั้งสองข้าง  จากกฎหมายปัจจุบันที่ภาพคำเตือนมีขนาด 40% และพิมพ์อยู่เพียงด้านเดียวของซองบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเฉลี่ยข้างละ 20% ซึ่งทำให้อินเดียที่เดิมมีภาพคำเตือนขนาดใหญ่ลำดับที่ 136 ของโลก พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเท่ากับประเทศไทย  ทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าส่วนที่เป็นรูปภาพต้องมีขนาด 60% และส่วนที่เป็นข้อความคำเตือนมีขนาด 20% โดยในส่วนที่เป็นข้อความคำ
  2014-10-21 18:31
 • มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผย WHO เตือนผู้เข้าร่วมประชุม "ภาคีควบคุมยาสูบ" ต้องไม่เกี่ยวข้องกับธรุกิจยาสูบ หวั่นขัดขวางที่ประชุม หลังพบหลักฐานมีบริษัทบุหรี่ข้ามชาติพยายามหนุนเพิ่มตัวแทนบางประเทศ
  2014-09-29 20:22
 • แฉเล่ห์บริษัทบุหรี่ ทำมวนสั้นลง เล็กลง หวังเลี่ยงภาษี ชี้ทำรัฐบาลเก็บภาษีน้อยลง เสียส่วนแบ่งการตลาดระดับล่างให้ของบุหรี่นอก จี้ออกกฎหมายคุมมาตรฐานมวนบุหรี่ต้องน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 กรัม บรรจุไม่น้อยกว่า 20 มวนต่อซอง ย้ำมวนเล็กสั้นลงอันตรายเท่าเดิม 
  2014-09-18 19:27

Pages