ประกิต วาทีสาธกกิจ

  • เลขาฯมูลนิธิไม่สูบบุหรี่เสนอแก้พ.ร.บ.ยาสูบห้ามธุรกิจบุหรี่ใช้กลยุทธ์กิจกรรมซีเอสอาร์สร้างภาพลักษณ์เกรงบั่นทอนพลังองค์กรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ชงให้อำนาจสาธารณสุขจังหวัดเขียนใบสั่งปรับผู้กระทำผิดสูงสุดไม่เกิน20,000บาท "ทนุศักดิ์"ค้านอ้างแบ่งเบาภาระงบสร้างสรรค์สังคมผอ.ยาสูบขานรับไม่เปลืองงบปีละ 180 ล้านบาท
    2012-05-16 08:52

Pages