ประจิน จั่นตอง

 • กสทช.เร่งให้บริการแพทย์ทางไกล ใช้ 5G เชื่อมโยงกับ รพ.สต.รักษา 4 โรค โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน พร้อมขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปยังผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มที่เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรี หวังรัฐประหยัดค่ารักษา 3.8 หมื่นล้านต่อปี
  2019-01-19 11:01
 • นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เห็นชอบโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้ดำเนินการปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม 5,268 คน พร้อมกำหนดมาตรการให้ผู้สำเร็จการศึกษาอยู่กับภาครัฐได้ยาวนานขึ้น และหาแนวทางในการร่วมผลิตกับภาคเอกชน
  2018-09-21 16:27
 • มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” 28 องค์กร สานพันธกิจระดับชาติ คลายปมวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก 0-6 ปี
  2018-02-11 17:15
 • กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซล) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมไทย สู่การใช้งานในกระทรวงสาธารณสุข ในการใช้ “เดนตีสแกน” 6 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต
  2017-05-29 20:55
 • สธ.จับมือคมนาคม ท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาส้วมสถานีรถไฟในแหล่งท่องเที่ยว รองรับปีท่องเที่ยววิถีไทย เริ่มในแหล่งท่องเที่ยวแนะนำ 77 สถานี เผยสำรวจพบพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะไม่ถูกต้อง เช่น ใช้เท้าเหยียบบนที่นั่ง ยกที่รองนั่งขึ้นแล้วขึ้นไปเหยียบ หลังใช้ส้วมไม่ใช้น้ำชำระและไม่ล้างมือ เร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ลดการแพร่เชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ตนเองและผู้อื่น
  2015-06-17 15:45
 • พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และพลอากาศโทธีระภาพ เสนะวงษ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลงนามความร่วมมือรับมอบที่ดิน 12 ไร่จากกองทัพอากาศ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขนาด 120เตียง ตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ของประชาชนเขตดอนเมือง หลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง คาดเริ่มสร้างในเร็วๆ นี้  ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการ กองทัพอากาศ กทม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
  2014-06-09 16:58
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือรับมอบที่ดิน 12 ไร่จากกองทัพอากาศ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขนาด 120 เตียง ตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ของประชาชนเขตดอนเมือง หลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง คาดเริ่มสร้างในเร็วๆ นี้  
  2014-06-09 16:42
 • วันที่ 17 เมษายน ที่กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และกองทัพอากาศ จัดพิธีลงนามบันทึกว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนวิชาการและชุดอุปกรณ์สาหรับชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ (Disaster Medical Emergency Response Team : DMERT) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการฝึกอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
  2014-04-17 22:13