ประชาคมสาธารณสุข

 •   ประชาคมเข้าพบรมว.สธ. ยื่นข้อเสนอปฏิรูปกระทรวง 3 ข้อ เน้นการทำงานระบบเขตสุขภาพ กระจายงาน มอบอำนาจในเขตบริหารจัดการร่วม ปรับระบบการเงินการคลังให้สอดคล้อง อ้างเหตุสปสช.ส่งงบไม่เต็มทำรพ.ขาดสภาพคล่อง แถมตัดงบให้กองทุนย่อยถึง 50 % จี้เพิ่มธรรมาภิบาล แต่งตั้งโยกย้ายต้องไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง ด้านหมอรัชตะเผยเข้าใจสภาพปัญหาสธ.มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ อยากให้สธ.เข้มแข็ง ให้เขตสุขภาพเน้นส่งเสริมป้องกันโรคในรพช.
  2014-09-24 11:56
 • ประชาคมสธ.เตรียมเข้าพบรมว.สธ. 24 ก.ย.นี้ แลกเปลี่ยนนโยบายสาธารณสุข เสนอพีฟอร์พี ชมรมแพทย์ชนบทยันตามเดิมไม่เอาสุดตัว เสนอแนวทาง 1 ประเทศ 2 ระบบ ด้านหมอประชุมพรไม่เห็นด้วยแยกระบบ แนะต้องใช้กับรพ.ทุกระดับ ขณะที่สภาการพยาบาลย้ำต้องมีเกณฑ์เป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ ฝากความหวังว่ารมต.ใหม่ลดเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ อย่าทำเพื่อคนกลุ่มเดียว
  2014-09-23 22:16
 • ประชาคมสธ.เชื่อ “นพ.รัชตะ” เลือกตำแหน่งเดียวทุกอย่างจบ เชื่อทีมที่ปรึกษาจะทำงานเป็นกลางเพื่อทุกวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ และหากจะเปลี่ยนเกณฑ์พีฟอร์พีก็ต้องเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ ถ้าโน้มเอียงไปเข้าข้างข้างหนึ่ง ประชาคมพร้อมจะส่งสัญญาณให้สาธารณชนรับรู้ทันที
  2014-09-18 18:33
 • ประชาคมสาธารณสุข ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึง คสช. นายกรัฐมนตรี รมว.สธ.- รมช.สธ. เรียกร้องแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.สธ. ต้องเป็นธรรม หวั่นการเมืองแทรกย้ายข้ามรุ่น แนะยึดหลักระบบธรรมาภิบาล ชี้เป็นต้นตอปัญหาทุจริตคอรัปชั่น แนะใช้เป็นโอกาสปฏิรูปประเทศไทย ด้านหมออุทุมพรเผยหลังรมว.สธ.ตั้งขรก.การเมือง เข้าใจต้องเลือกคนใกล้ชิดมาทำงาน แต่ผู้บริหารต้องมีมุมมองหลากหลาย รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนจึงจะขับเคลื่อนงานได้
  2014-09-17 18:34
 • นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ประชาคมสาธารณสุข แถลงข่าว ยืนยันกระทรวงสาธารณสุข และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่มีนโยบายให้ประชาชนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไม่มีการเสนอต่อที่ประชุมการตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมยืนยันสิทธิประโยชน์ยังเหมือนเดิม มุ่งเดินหน้าจัดระบบบริการที่ดีที่สุดให้ประชาชน บริหารงบอย่างโปร่งใส ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ก.ค. 57 
  2014-07-16 15:17
 • โพสต์ทูเดย์ -แนวคิดที่จะให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) จำนวน 47 ล้านคน "ร่วมจ่าย"ค่ารักษาพยาบาล ถูกพูดถึงในที่ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยปรากฏหลักฐานจาก "บันทึกการประชุม"ในช่วงท้าย นำมาซึ่งการต่อต้านอย่างรุนแรงจากเครือข่ายผู้ป่วย ภาคประชาชน รวมถึงกลุ่มแพทย์อาวุโสโดยมองว่าเป็นแนวความคิด "ถอยหลังเข้าคลอง" นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่14 ก.ค.ที่ผ่านมา ยืนกรานว่า สธ.ไม่เคยมีแนวคิดร่วมจ่าย และส่วนตัวก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ในที่ประชุม เพื่อทำความจริงให้ปรากฏและยุติความสับสน"โพสต์ทูเดย์" ถอดคำพูดในการประชุมวันดังกล่าว ซึ่งเป็นความจริงที่ว่า นพ.ณรงค์ ไม่ได้พูดหรือนำเสนอให้มีการ "ร่วมจ่าย" ต่อ คสช.ด้วยตัวเอง ทว่ากลับมีผู้บริหารระดับอธิบดีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนพ.ณรงค์ นำเสนอแทน โดยได้กล่าวแทรกขึ้นช่วงท้ายก่อนปิดการประชุมอย่างฉิวเฉียด อธิบดีรายนี้ยอมรับว่า สธ.มีแนวคิดดังกล่าวมานานแล้ว ขณะที่ประธานการประชุม พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ก็ได้ให้แนวทางการดำเนินการตามที่ สธ.นำเสนอ
  2014-07-15 07:28
 • ประชาคมสาธารณสุขเตรียมประชุมเคลื่อนไหว 15 ก.ค. แจงประเด็นร่วมจ่ายเป็นสิ่งที่ทุกคน แม้แต่ฝ่ายที่คัดค้านก็ทราบดีว่าต้องทำ แต่ไม่ใช่สัดส่วนมากขนาด 30-50 % และไม่เก็บในคนยากจน เด็ก และผู้สูงอายุ แต่เก็บในวัยทำงาน ชี้เรื่องนี้พูดกันมานาน แต่ไม่มีใครกล้าทำ
  2014-07-14 14:00
 • ปลัดสธ.ยังไม่ฟ้องอาญาหมอประดิษฐ ตามข้อเสนอประชาคมสธ. เชื่อประเทศนี้ยังมีความเป็นธรรมอยู่ ด้านนักกม.ชี้ตั้งสอบปลัดสธ.ต้องดูว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ รักษารมว.สธ.มีอำนาจตั้งคกก.สอบวินัยร้ายแรงหรือไม่ และผ่านการพิจารณาของกกต.หรือยัง ชี้ถ้าตามกระบวนการจริงอาจทำไม่ได้
  2014-05-13 19:44
 • เปิดหน้าชกอย่างชัดเจน เมื่อ นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รักษาการรมว.สธ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.คำสั่งดังกล่าวทำเอา “ประชาคมสาธารณสุข” ออกอาการเต้นเป็นเจ้าเข้า ดาหน้าออกมาปกป้องแสดงจุดยืนคัดค้านคำสั่งฉบับนี้ โดยเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ตอกกลับรัฐมนตรีด้วยการตั้งโต๊ะแถลงกลางห้องทำงาน นพ.ประดิษฐ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา “ประชาคมสาธารณสุขไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ และไม่ยอมรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง”ทว่า การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ กลับไร้วี่แววของ นพ.ณรงค์ เหมือนหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา
  2014-05-13 08:48
 • ประชาคมสาธารณสุข แนะ 'หมอณรงค์' ฟ้องอาญา 'หมอประดิษฐ' เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีข้าราชการ เผยปลัดเตรียมยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เพิกถอนคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง ให้เหตุผลเป็นการแอบอ้างทางการเมือง
  2014-05-12 14:42
 • , ,
  ที่กระทรวงสารณสุข-เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา  10.30 น.
  2014-05-12 11:47
 • ประชาคมสาธารณสุข ประกาศตัดขาดหมอประดิษฐ พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึก ถาม "หมอณรงค์ทำผิดอะไร" แถมติดป้าย “เขตปลอดรัฐมนตรี และนักการเมืองฉ้อฉล” จี้กพ.ดูแลข้าราชการในสังกัดไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งจากนักการเมือง
  2014-05-12 11:42

Pages