ประชุมพร บูรณ์เจริญ

 • แพทย์ชนบทไม่วางใจ “หมอประดิษฐ” กลัวจุ้นจัดสรรงบ สปสช.อีก เตรียมยื่นหนังสือห้ามกระจายงบไปยังเขตบริการสุขภาพอีกรอบ ด้านเจ้าตัวยันเป็นเรื่องเข้าใจผิด ไม่แก้ประกาศแน่ แค่ระดมความเห็นของ รพ.เพื่อเสนอ สปสช.ว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอย่างไร ควรจ่ายอย่างไร ขณะที่ สพศท.หนุน สธ.สุดตัว
  2013-10-09 19:45
 • พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เชิญโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจถึงการปฏิรูป สธ.
  2013-09-09 20:46
 • Hfocus -เป็นอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม หลังจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการลงทุนในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งเตรียมเดินหน้าวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎหมายลูกและระเบียบต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีความสนใจโครงการดังกล่าว โดยมีแนวคิดจะใช้กลไกการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ในการลงทุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  
  2013-09-07 16:33
 • Hfocus -ถูกจับตามองไม่ใช่น้อยกับนโยบายปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศการบริหารงานรูปแบบเขตบริการสุขภาพทั้งหมด 12 เขต ซึ่งแต่ละเขตมาจากการรวมตัวกันของ 3-4 จังหวัด โดยทำงานเป็นกลุ่มเครือข่าย ซึ่งง่ายต่อการบริหารงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อาทิ การแช่ร์ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ห้องผ่าตัด ฯลฯ  ลดปัญหารอคิวนานจากการส่งไปยังโรงพยาบาลข้างเคียง
  2013-07-27 21:42
 • พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ  
  2013-07-25 08:44
 • 'หมอประดิษฐ'แบ่งรับแบ่งสู้ 'พีคิวโอ'ชี้เป็นเรื่องรายละเอียด ส่วน'พีฟอร์พี'คือหลักการ ด้านหมอชนบทเล็งเสนอหลักเกณฑ์จ่ายเงินฉบับ 10.1 เพิ่มให้วิชาชีพพยาบาล ธุรการ การเงิน ลดเหลื่อมล้ำ
  2013-06-20 07:58
 • เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) กล่าวถึงการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขว่า ล่าสุดทางคณะทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เข้ามาดูเรื่องนี้แล้ว โดยมีความพยายามจะนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับประชาชน 2 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ. ฉบับของกระทรวงสาธารณสุขมายำรวมกันแล้วสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งตนไม่เห็นด้วยโดยมองว่าไม่น่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาฯ แต่อยากให้ผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นทั้งหมดไม่ใช่ตัวแทนบางกลุ่มบางคนเท่านั้น
  2013-06-10 13:06
 •   “P4P ไม่มีทางที่จะทำให้แพทย์ลาออกมากขึ้น มีแต่จะทำให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพมีขวัญและกำลังใจมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ต้องรับผิดชอบภาระงานที่ยากและปริมาณมาก” ยืนยันหนักแน่นจาก นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ที่ไม่สามารถรับหลักการตามข้อเสนอของกลุ่มหมอชนบทที่ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนภาครัฐกระทรวงสาธารณสุข ที่เรียกว่า P4P  
  2013-04-29 09:18
 • นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดฉากปัญหาใหม่อีกครั้ง กับการเตรียมตั้งคณะทำงานบริหารการจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันในแวดวงสาธารณสุขว่า การกระจายงบขาลง ซึ่งจะเป็นงบประมาณที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดระบบจ่ายเงินไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ (งบขาขึ้น คือ สปสช.ของบประมาณประจำปีกับ ครม.)
  2013-04-22 09:40
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯเผยโรงพยาบาลจ่าย'พีฟอร์พี' ยันช่วยให้บุคลากรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนประจำ แต่ตัวชี้วัดต้องชัดเจน ด้าน ผอ.รพร.เชียงของยันข่าวลาออกไม่จริง
  2013-04-20 08:42
 •   เมื่อวันที่ 18 เมษายน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ยังไม่ได้หารือกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ถึงการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง สปสช.กับ สธ. เพื่อพิจารณาการกระจายงบประมาณไปยังโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ แต่เชื่อว่าวิธีการนี้ไม่ใช่การรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ เนื่องจากคณะทำงานชุดนี้เน้นในรายละเอียดของการกระจายเงินอย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
  2013-04-19 10:49
 • สพศท.ปัดค้าน'พีฟอร์พี' ยันสนับสนุน เหตุแก้ปัญหาการกินแรงเพื่อน ช่วยให้เกิดความยุติธรรม
  2013-04-13 08:17

Pages