ประดิษฐ สินธวณรงค์

 • บอร์ด สปสช. ยึดหลักการแยก ผู้ให้บริการและผู้จัดหาบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพออกจากกันตามเจตนารมณ์ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีมติยกเลิกประกาศปี 2546 ที่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นสปสช.สาขาจังหวัด  และยกเลิกเงินบัญชี 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2557 เป็นต้นไป หวังให้เกิดความชัดเจนในการบริหารและจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ลดปัญหาประโยชน์ทับซ้อนตามที่ผู้บริหารสาธารณสุขเรียกร้อง มอบให้ สปสช เตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพของสาขาเขตเพื่อรองรับภารกิจเพิ่มเติมไม่ให้กระทบต่อระบบบริการและประชาชนในพื้นที่
  2014-05-07 16:20
 • หมอประดิษฐยันทุกวันนี้ยังทำงานตามปกติ ไม่มีปัญหากับหมอณรงค์ได้ ระบุมืออาชีพต้องแยกแยะได้ ชี้ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกประเภท ส่วนปลัดสธ.ไม่ประชุมกับศอ.รส.ก็ไม่ได้คาดโทษอะไร ยังทำงานตามปกติ
  2014-04-22 15:49
 • ไทยโพสต์ - นับจากปีใหม่เป็นต้นมา จนจะล่วงเข้าเดือนที่ 5 ของปีเข้าไปแล้วที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้องระหกระเหินไปตั้งออฟฟิศส่วนตัวอยู่ที่ไหนก็ยังไม่มีใครรู้ เพราะบนชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ซินแสมาเช็กฮวงจุ้ยก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ ก็อยู่ไม่ได้ ด้วยเหตุความสัมพันธ์กับปลัดกระทรวงในไส้ไม่หวานเหมือนเก่าก่อน เพราะตีตัวออกห่าง กระด้างกระเดื่องเลือกเดินคนละข้างกับรัฐบาลจนต้องออกไปตั้งโต๊ะ ตั้งเก้าอี้กันที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่คล้อยหลังไม่นานกลับไร้ร่องรอยไม่รู้ว่าท่านไปพำนักอยู่ที่ไหน
  2014-04-22 08:30
 • ผู้แทนอียูชมไทยดูแลแรงงานตามหลักมนุษยธรรม วางระบบหวังแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานเด็ก เผยก่อนหน้านี้ "แรงงานข้ามชาติ" ไม่กล้าเข้า รพ. เหตุไม่มีบัตรประจำตัว ก่อนสั่งให้ไม่ต้องตรวจบัตร จนได้รับคำชื่นชม แจงต่างชาติเล็งลงทุนผลิตยาในไทยเพิ่มด้วย
  2014-04-07 12:30
 • เปิดหนังสือจากปลัดสธ. อ้างเหตุสตง.ท้วงสสจ.ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพผิดวัตถุประสงค์ ยื่นเงื่อนไข 3 ข้อให้สปสช.แก้ไข ชี้หากสปสช.ไม่ดำเนินการใน 2 สัปดาห์จะยื่นร้องหน่วยงานอื่นต่อไป
  2014-04-06 12:33
 • โพสต์ทูเดย์ -"ไม่ต้องเรียกผมว่ารัฐมนตรีนะ...มันเขิน"เป็นคำทักทายหลังเจอหน้า "ทีมงานโพสต์ทูเดย์" ของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เราจึงขอใช้สรรพนาม "คุณหมอ" ระหว่างการสัมภาษณ์ในบรรยากาศสบายๆ ช่วงบ่ายแก่ๆ นพ.ประดิษฐ เป็นรัฐมนตรีหนึ่งเดียวในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ถูกข้าราชการประจำ "หักหน้า" ไม่เอาด้วยตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่กระทรวงหมอ ทว่าเขาไม่เคยตอบโต้ ไม่เคยเปิดปากบ่น ราวกับว่าไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไร "ผมเดินหน้าทำงานอย่างเดียว หมอชนบทบุกมาในห้องประชุม ผมก็นั่งฟังเขาพูด"
  2014-04-06 09:54
 • สปสช. ไม่รับทราบ หนังสือ ขอยกเลิกระเบียบการจ่ายเงินบัญชี 6 ของปลัด สธ. เหตุ ส่งเข้าที่ประชุมบอร์ดผิดวิธี หมอประดิษฐจี้กลับไปทำมาให้ใหม่ให้ถูกขั้นตอน ชี้ตามระเบียบต้องผ่านรมว.สธ.ก่อน จึงจะเข้าสู่บอร์ดสปสช.ได้
  2014-04-05 09:25
 • บอร์ดสปสช.เห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 58 เพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว เป็น 3,361.63 บาทต่อคน เน้นหลักการเพิ่มสัดส่วนงบส่งเสริมป้องกันโรค บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุรกันดาร เสี่ยงภัย แยกงบดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และป้องกันเอดส์ เผยหากยังไม่สามารถทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน ให้ใช้งบประมาณเท่ากับปี 57 ไปพลางก่อน
  2014-04-03 22:49
 • ปลัดสธ.แถลงยื่นหนังสือสปสช.แก้ไขใน 2 สัปดาห์ หลังสตง.ทักท้วงสสจ.ในฐานะสปสช.สาขาจังหวัด 15 จว.ใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ในงบกองทุนหลักประกันสุขภาพประเภทบัญชี 6 ที่สปสช.โอนให้ หมอวชิระ รองปลัดสธ. แจง เป็นปัญหาของสปสช. ไม่ใช่ สธ. เหตุจากระเบียบการใช้เงิน  ให้มาใช้ตามระเบียบเงินบำรุงของสธ.แทน ระบุ หากปฏิเสธจะยกเลิกเป็นกรรมการร่วมทุกระดับ ด้านหมอประดิษฐ แจงให้ดำเนินการตามสายบังคับบัญชาของกระทรวง ให้ปลัดสธ.ส่งเรื่องมาที่รมว.สธ.ก่อน แล้วจะพิจารณานำเสนอวาระเข้าสู่บอร์ดสปสช.ต่อไป
  2014-04-03 22:34
 • มติชน - เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวปิดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 8 ว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ปีนี้ต้องสูญเสียบุคลากรสำคัญไปถึง 9 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมทั่วไปอาจไม่ทราบ ต่อจากนี้จะเร่งผลักดันการทำงานให้ได้มาตรฐานที่เพียงพอ ทั้งการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วย
  2014-03-27 08:23
 • กรุงเทพธุรกิจ - จากกรณีที่ผู้ประกอบการประมงมีข้อเสนอแนะให้ลดราคาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวลง เพราะเห็นว่าราคาเดิมแพงเกินไปส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนน้อยนั้น นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการประมง ออกมาระบุว่า การประกาศให้แรงงานต่างด้าวซื้อบัตรประกันสุขภาพ ในอัตรา 2,800 บาท ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเกินไป ทำให้ที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวไม่ยอมมาลงทะเบียนซื้อ
  2014-03-20 09:23
 • “หมอประดิษฐ” เสนอแก้ปัญหาระยะสั้น กลุ่มคนรอพิสูจน์สถานะ 9.5 หมื่นคน ที่ถูกต้องอยู่ในกองทุนคืนสิทธิ์ของสธ. แต่ติดปัญหาตรงฐานข้อมูล ให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพแบบแรงงานต่างด้าวไปก่อน ด้านเอ็นจีโอจี้กางข้อมูลรายชื่อชัดๆ สธ.และสปสช.ต้องปรับฐานข้อมูลใหห้ตรงกัน เสนอสปสช.หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ บริหารกองทุนคืนสิทธิจะดีกว่า  
  2014-03-11 20:25

Pages