ประดิษฐ สินธวณรงค์

 • บ้านเมือง - น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีข่าว น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ได้เรียกประชุมข้าราชการสาธารณสุข พร้อมออกแถลงการณ์ ประชาคมสาธารณสุข เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุปฏิเสธทำงานให้รัฐบาลและให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งว่า ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน แต่ขณะนี้ทราบว่านายกฯ ได้สั่งการให้ ศอ.รส.เรียกมาพูดคุยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่มีอยู่ แค่บอกว่าไม่ทำงานตามรัฐบาลก็ถือว่าผิดวินัยแล้ว แต่หากตรวจสอบพบว่าผิดจริงในเรื่องของบทลงโทษนั้น คงเป็นหน้าที่ของ ศอ.รส.เนื่องจากขณะนี้อยู่ในภาวะไม่ปกติ แต่ในฐานะร
  2014-01-11 10:05
 • 2014-01-10 20:44
 • 100,000 ล้านบาท!!! เม็ดเงินงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ่อคิวเสนอขอต่อรัฐบาลช่วงต้นปีม้าพยศ 2557 ทั้งประกาศว่าจะใช้เงินก้อนใหญ่นี้ในการยกมาตรฐานระบบสาธารณสุขของไทยภายใต้แผนเมกะโปรเจกต์พัฒนาระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ
  2013-12-31 10:12
 • กรุงเทพธุรกิจ -ในช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา หลังที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์  ได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2555 ได้เดินหน้าหลากหลายนโยบาย ทั้งที่ได้รับ การยอมรับและต่อต้านจากกลุ่มต่างๆ  ในระบบสาธารณสุข ถือเป็นยุคสมัยที่มี ม็อบบุกกระทรวงมากที่สุด แต่ที่ดูเหมือนจะเป็นประเด็นร้อน มากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องของ "การปรับ ค่าตอบแทน" เพื่อกระจายให้กับทุกวิชาชีพในระบบ จนนำมาสู่การเคลื่อนไหวของ กลุ่มวิชาชีพต่างๆ ในระบบสาธารณสุข  ทั้งที่สนับสนุนและคัดค้าน สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในกระทรวงที่เกิดขึ้น
  2013-12-30 10:40
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงขอม็อบอย่าขัดขวางการช่วยเหลือช่วยคนบาดเจ็บ ชี้ไร้มนุษยธรรม ยันดูแลทุกฝ่ายเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
  2013-12-28 16:14
 • มติชน -หลังรัฐบาลยุบสภา ในแวดวงสาธารณสุขไทยคงต้องขบคิดกันใหม่อีกมาก เพราะหลายนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ที่ต้องการบริหารกระทรวงสาธารณสุขแนวใหม่ มีอันต้องพับ ทั้งการเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไม่ให้เกินความจำเป็น โดยเฉพาะการปรับระเบียบค่าตอบแทนกรณีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และกรณีค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี ที่หวังเพิ่มงานเพิ่มเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ทั้งๆ ที่เรื่องนี้ใกล้แล้วเสร็จ เพราะถึงขนาดมีการจัดทำเป็นร่างระเบียบฉบับใหม่และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) กันแล้ว
  2013-12-28 13:32
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ประชุมปรึกษาหารือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเรื่องขอชะลอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายยาต้นแบบหรือยาออริจินอล (Original)และยาชื่อสามัญหรือยาเจนเนอริค(Generic)ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่กรมบัญชีกลาง จะให้เริ่มดำเนินการในวันที่1 มกราคม 2557ที่จะถึงนี้
  2013-12-25 08:07
 • กระทรงสาธารณสุข สั่งทุกจังหวัด เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกที่พบทั่วโลก ทุกสายพันธุ์ ตลอดฤดูหนาว เน้นหนักในพื้นที่ที่เคยพบคนหรือสัตว์ปีกติดเชื้อและจังหวัดแนวชายแดน ย้ำเตือนประชาชนห้ามนำเป็ดไก่รวมทั้งนกที่กำลังป่วยหรือตายแล้วมาชำแหละเป็นอาหารอย่างเด็ดขาดและหากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ปวดเมื่อยตามร่างกาน และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกหรืออยู่ในพื้นที่สัตว์ปีกป่วยตาย ให้รีบพบแพทย์หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2013-12-24 20:55
 • รมว.สธ.ยืนยันว่ายังมิได้นำผลการศึกษาเรื่องแร่ใยหินของกระทรวงสาธารณสุข เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ ด้านนายแพทย์   ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการพิจารณาผลกระทบแร่ใยหินชนิด ไครโซไทล์ เป็นไปด้วยความรอบคอบ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีส่วนที่เป็นความคิดเห็น ไม่มีนอกมีในต่อฝ่ายใดๆทั้งสิ้น
  2013-12-24 20:49
 • หมอประดิษฐประชุมหารือกรมบัญชีกลางเรื่องขอชะลอการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายยาต้นแบบ-ยาสามัญในระบบสวัสดิการข้าราชการออกไปก่อนจนกว่าจะหารือได้ข้อยุติที่ชัดเจน 
  2013-12-24 19:55
 • ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ เตรียม 3 แนวทางหลัก แก้ไขปัญหาการคลอดในวัยรุ่นไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เร่งกระจายถุงยางอนามัย 80 ล้านชิ้นให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ และจัดทำบันทึกข้อตกลง 3 กระทรวง ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ทั้งวัยรุ่นในระบบการศึกษาและนอกระบบ
  2013-12-23 14:32
 • วันที่ 22 ธันวาคม รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี สธ.เป็นประธาน มีมติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ โดยการนำเสนอของ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ.
  2013-12-23 12:15

Pages