ประดิษฐ สินธวรณรงค์

 • "X -RAY สุขภาพ" ในวันนี้ขอเกาะติดกรณีการจัดซื้อ "ยาหัวใจโคลพิโดเกรล" หรือ "ยาละลายลิ่มเลือดรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในหัวใจและสมอง" ซึ่งเป็นยาบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (ซีแอล) โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ซีแอลตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2550 มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จัดหายาชื่อสามัญให้กับหน่วยบริการ  ยาดังกล่าวเกิดปัญหาขาดแคลนมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกปี 2553 ต่อมาเกิดปัญหาครั้งที่ 2 เนื่องจากฝ่ายจัดซื้อ อภ.ได้เสนอผลการจัดซื้อยา 18 ล้านเม็ด จากบริษัทยาอินเดียให้ผู้บริหารอนุมัติตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2555 แต่มีการอนุมัติเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556 ใช้ระยะเวลาถึง 4 เดือน 28 วัน มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556 กำหนดส่งมอบงวดแรก 16 มิ.ย. 2556 แต่บริษัทไม่สามารถส่งมอบได้ ทำให้ อภ.ต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อยาเร่งด่วน 3 ล้านเม็ด จากบริษัท บ. (ขอสงวนชื่อจริง)
  2013-11-17 08:51
 • Hfocus -เมฆหมอก “เออีซี” เข้าปกคลุมทะมึนในทุกองคาพยพ ความสะพรึงกลัวก่อกำเนิดเป็นจินตนาการอันหลากหลาย ระยะเวลาอีกไม่ถึง 2 ปีหลังจากนี้ แน่นอนว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเออีซี ข้อกังวลหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างซ้ำซากนั่นก็คือ “การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงาน” โดยเฉพาะ 8 วิชาชีพยอดนิยม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร ช่างสำรวจ นักบัญชี สถาปนิก และผู้ปฏิบัติอาชีพในด้านการท่องเที่ยว
  2013-09-19 16:08
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย รวม 12 ทีม
  2013-07-24 13:41
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ เร่งป้องกันป่วยและลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก โดยให้ดำเนินการรณรงค์ปราบยุงลายที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน และให้ความรู้อาการของไข้เลือดออก ให้ประชาชนรีบพบแพทย์ตั้งแต่มีไข้สูง เพื่อลดการเสียชีวิต
  2013-07-17 19:22
 • "หมอประดิษฐ" เมินกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท ขู่ฟ้องศาลปกครอง บอกเป็นสิทธิแพทย์ชนบทที่ทำได้ ย้อนถามถ้าวิชาชีพอื่นฟ้องกลับว่าทำให้เสียสิทธิจะว่าอย่างไร ด้านมติที่ประชุมร่วมสธ.เห็นชอบทุกข้อเสนอโดยเปิดช่องให้อัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายระยะ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขณะที่ชมรมแพทย์ชนบท ปูดหมอรพช.ทยอยลาออก เฉพาะ จ.ขอนแก่น 7 ราย อ้างเพราะ P4P
  2013-03-29 11:32
 • “หมอประดิษฐ” ยืนยันบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสธ. 21 สายวิชาชีพเป็นข้าราชการแน่นอนรวม 30,188 อัตราใน 3 ปี โดยในปี 55 เริ่ม 10,494 อัตรา จะเสนอครม. 18 ธ.ค.นี้ และเริ่มดำเนินการ 1 ม.ค. 56
  2012-11-30 17:37