ประทีป ธนกิจเจริญ

 • "หมอประทีป"เผย อภ.เตรียมพบเลขาธิการ สปสช.วันที่ 24 ก.ค.นี้ให้คำตอบจัดหายาโรคหัวใจโคลพิโดเกรล เผยซื้อยา 1 ล้านเม็ดที่เคยเป็นข่าวต่อจาก อภ.แล้ว บวกสต๊อก 5 แสนเม็ดมีใช้ได้ถึงสิ้นเดือน ส.ค.
  2013-07-23 17:52
 • สิทธิการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิทธิอันพึงได้รับของประชาชน กำลังถูกลิดรอนหรือไม่?ปี 2556 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดกรอบการดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลใน 8 กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 14 สัปดาห์ โดยระหว่างวันที่ 27 พ.ค.-30 ก.ย. ต้องกระจายวัคซีนกว่า 3 ล้านโดสให้แล้วเสร็จ แต่ปัจจุบันล่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 แล้ว กลับปรากฏข้อบกพร่องของนโยบาย
  2013-07-11 08:01
 • สปสช.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2556-2560 พัฒนาสิทธิประโยชน์ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เน้นนโยบายส่งเสริมล้างไตช่องท้องเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความสำคัญกับการฟอกเลือดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไต เผยผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายทุกปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 38,560 ราย เกินเป้าหมายไปกว่า 7,000 ราย จึงต้องเน้นควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ให้แทรกซ้อนเป็นไตวาย 
  2013-06-23 09:23
 • ภายหลังจากถูกปลดออกจากตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ดูเหมือน นพ.วิทิต อรรถเวชกุล จะไม่ค่อยพูดให้ความเห็นอะไรมากนัก แต่ในวันที่ 23 พ.ค. 2556 ไปรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) "หมอวิทิต" ได้เผยความในใจแบบหมดเปลือก พร้อมทั้งร้องเพลง "แสงดาวแห่งศรัทธา" เรียกน้ำตาจาก นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช.และเจ้าหน้าที่บางคน
  2013-05-25 14:51
 • "รองเลขาฯ สปสช." หลั่งน้ำตามอบกำลังใจให้หมอวิทิตหลังถูกปลด พร้อมสั่งงดประชุมทุกนัด ปลุกเจ้าหน้าที่ร่วมหมอชนบทจุดตะเกียงหน้าบ้านนายกฯ วันที่ 6 มิ.ย.นี้ ด้านอดีต ผอ.อภ.เผยพวกมารก็เหมือนเชื้อโรค ให้ทุกคนทำใจต้องอยู่กับเชื้อโรคให้ได้ ยันไม่เสียดายเก้าอี้ เพราะต้องการเลือกอยู่กับทุกคน ไม่อิงอำนาจ ยังไม่ฟ้อง เพราะยังไม่เห็นคำสั่งปลด
  2013-05-24 10:57
 • ตำรวจเตือนหมอชนบทห้ามชุมนุมบ้านนายกฯ กีดขวางการจราจร แต่จะเตรียมพื้นที่ให้แทน
  2013-05-24 10:45
 • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)จัดเวทีสาธารณะเรื่อง ร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ กับจุดเปลี่ยนสำคัญ : อิสระ..ครอบคลุม..โปร่งใส..? ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2013-03-30 14:00
 •   เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการพิจารณาปรับค่ารักษาพยาบาลของ รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ยังไม่เสร็จหากเสร็จแล้วจะเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม เรื่องนี้เคยทำมาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว โดยการคิดราคาค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับค่ารักษาพยาบาลใหม่ ก็มีทั้งตัวที่เพิ่มและลดลง เพราะมี 8 กลุ่มย่อยที่ช่วยกันทำ ทั้งคิดเรื่องค่าห้อง คิดค่ายา ค่าผ่าตัด คิดเรื่องเอกซเรย์ ห้องปฏิบัติการ กายภาพบำบัด คือการรักษาพยาบาลทั้งหมด
  2013-01-25 11:08
 • เพิ่ม 2 ตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช.สะดุด 'นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ' ถอนตัวออกจากกรรมการคัดเลือก ด้าน นพ.วินัย สวัสดิวร ยันไม่เกินสัปดาห์นี้ชัดเจน
  2013-01-15 10:16
 •  
  2013-01-04 10:07
 •  
  2012-09-25 12:51
 • ผู้ป่วยโรคไตกว่า 40,000 รายทั่วประเทศ ขาดแคลนน้ำเกลือฟอกเลือด ผลพวงมหาอุทกภัยปลายปี'54 โรงงานผู้ผลิตหลักอยู่ในนิคมฯนวนครยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
  2012-09-08 17:56

Pages