ประทีป ธนกิจเจริญ

 •   เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการพิจารณาปรับค่ารักษาพยาบาลของ รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ยังไม่เสร็จหากเสร็จแล้วจะเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม เรื่องนี้เคยทำมาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว โดยการคิดราคาค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับค่ารักษาพยาบาลใหม่ ก็มีทั้งตัวที่เพิ่มและลดลง เพราะมี 8 กลุ่มย่อยที่ช่วยกันทำ ทั้งคิดเรื่องค่าห้อง คิดค่ายา ค่าผ่าตัด คิดเรื่องเอกซเรย์ ห้องปฏิบัติการ กายภาพบำบัด คือการรักษาพยาบาลทั้งหมด
  2013-01-25 11:08
 • เพิ่ม 2 ตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช.สะดุด 'นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ' ถอนตัวออกจากกรรมการคัดเลือก ด้าน นพ.วินัย สวัสดิวร ยันไม่เกินสัปดาห์นี้ชัดเจน
  2013-01-15 10:16
 •  
  2013-01-04 10:07
 •  
  2012-09-25 12:51
 • ผู้ป่วยโรคไตกว่า 40,000 รายทั่วประเทศ ขาดแคลนน้ำเกลือฟอกเลือด ผลพวงมหาอุทกภัยปลายปี'54 โรงงานผู้ผลิตหลักอยู่ในนิคมฯนวนครยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
  2012-09-08 17:56
 • สธ.ร่วมมือสปสช.องค์กรวิชาชีพตั้ง “ยุทธศาสตร์การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ” ตั้งเป้าปี 56 รพ.ศูนย์ และรพ.ทั่วไป 15 แห่ง นำร่องเป็นศูนย์พัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ แก้ปัญหาคนไทยบริจาคอวัยวะน้อย
  2012-05-28 12:08
 • พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้องรังด้วยวิธีทดแทนไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) ในโอกาสใกล้ครบ 5 ปีของการให้สิทธิผู้ป่วยไตวายของรัฐบาลว่า ได้เคยทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง การทดแทนไตผ่านทางช่องท้อง  กับ การฟอกเลือด ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) พบว่า ข้อดีของ CAPD มีมากกว่าการฟอกเลือด เพราะทำให้ผู้ป่วย CAPD สามารถควบคุมน้ำและขจัดของเสียในร่างกายได้ดีกว่า โดยผู้ป่วยทั้งสองวิธีมีอัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตามพยาธิสภาพของโรคเหมือนผู้ป่วยมะเร็งหรือผ
  2012-05-23 16:07
 • ASTVผู้จัดการรายวัน 23 พ.ค. 55 - สปสช.โต้การล้างไตในช่องท้องได้มาตรฐานสากล ประสบความสำเร็จ ชี้ 4 ปี อัตราการติดเชื้อลดลง อัตราเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 10% เท่านั้น
  2012-05-23 08:44
 •   สุรวิทย์ เผยปัญหาหลักที่ทำให้คนไทยตาบอด เกิดจากตาต้อกระจก ซึ่งมักพบมากในผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เร่งลดคิวผ่าตัดให้สั้นขึ้น เหลือรอไม่เกิน 90 วัน ในปีนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุ่มงบ กว่า 800 ล้านบาท ผ่าตัดโรคตาต้อกระจกให้ผู้สูงอายุฟรี จำนวน 100,000 ราย และร่วมมือกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ให้ผู้ป่วยอีกกว่า 2,200 ราย ในปีนี้
  2012-05-17 11:09

Pages