ประทีป ธนกิจเจริญ

 • มติชน -สปสช.วอน คสช.อนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัวผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48 ล้านคน วงเงิน 146,880 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 3,060 บาท
  2014-06-26 14:18
 • สปสช.ปัดสั่งหมออนามัยคีย์ข้อมูลสุขภาพ เผยให้ทำแค่เรื่องเดียว ที่เหลือเป็นการกำหนดของ สธ. 21 แฟ้ม และกรมต่างๆ ในสธ. ระบุต้องใช้ข้อมูลเป็นผลงานพิจารณางบลงหน่วยบริการ หากส่งบันทึกไม่ตรงเวลาเท่ากับไม่มีผลงาน ชี้มีเพียงส่วนน้อยที่มีปัญหา แนะสธ. จัดระเบียบกรมมอบหมายงาน ระบบบันทึกข้อมูล ลดภาระหมออนามัย ด้านปลัดสธ.ตอบรับข้อเสนอโอนเงินตรงที่รพ.สต. แจงเป็นไปได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ      
  2014-06-25 21:28
 • สปสช.ชู “ร้านยาคุณภาพ” หนุนบริการปฐมภูมิ ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ทั้งให้ความรู้ สร้างความตระหนักและป้องกัน เผยปัจจุบันมีร้านยาคุณภาพกว่าร้อยแห่งเข้าร่วม และเตรียมเดินหน้าขยายความร่วมมือร้านยาคุณภาพทั่วประเทศเพิ่ม
  2014-06-22 11:47
 • สปสช. เล็งจับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย. และ อภ. จัดตั้งโรงงานผลิตยาแฟคเตอร์ สำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ที่ชลบุรี หวังช่วยกระจายยาให้เข้าถึงผู้ป่วยมากขึ้น
  2014-05-04 13:05
 • ไทยรัฐ-ปมร้อน!...ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอ้างถึงกรณี สตง.ทักท้วงการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนบัญชี 6 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในฐานะ สปสช.สาขาจังหวัด และรองปลัดเสนอให้ยกเลิกการมอบหมายให้ สสจ.เป็นสาขาจังหวัดของ สปสช. เพราะผิดหลักการแยกผู้ซื้อและผู้ให้บริการออกจากกัน
  2014-05-02 13:46
 • สปสช. อภ. สภากาชาดไทย และศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี จับมือสำรองยากำพร้า ส่งผลช่วยชีวิตผู้ป่วยรับพิษคลอสทรีเดียม โบทูลินัม จากหน่อไม้ดอง 4 รายล่าสุด ทั้งที่ชลบุรีและชัยภูมิ เข้าถึงยา “โบทูลินัม แอนตี้ท็อกซิน” รวดเร็ว ได้รับการรักษาทันท่วงที พร้อมระบุ สปสช. ยังสำรองรายการยากำพร้าอื่นๆ อาทิ ดิพทีเรีย แอนตี้ท็อกซิน, ไซยาไนด์ แอนนี้โด๊ส และ แคลเซี่ยม ไดโซเดียม อีดีเตท เพื่อช่วยผู้ป่วยรับพิษยามฉุกเฉิน
  2014-04-24 15:28
 • สปสช.จับมือกรมควบคุมโรค ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวน 3 ล้านโด๊สฟรี ให้ประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันอันตรายโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ เผยปี 57 เริ่มฉีดเร็วขึ้น 1 เดือน เหตุสถานการณ์ป่วยไข้หวัดใหญ่รุนแรง ฉีดเร็วขึ้นจะช่วยป้องกันโรค ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557 ได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  2014-04-23 18:19
 • สปสช. จับมือเนคเทคขยายโครงการนำร่อง ช่วยคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวม 2,000 ราย ให้เข้าถึงเครื่องช่วยฟังเพิ่ม หลัง สวทช. และเนคเทคได้ร่วมพัฒนาเครื่องช่วย Intima ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยินมากขึ้น 
  2014-04-21 18:18
 • มติชน - เลขาธิการ สปสช. เตรียมเสนอบอร์ดฯ ทำตามข้อทักท้วง สป.สธ. ยกเลิกโอนเงิน สสจ.บริหาร มอบสาขาจังหวัด-อปท. ดำเนินการแทน คาดมีผล 1 ต.ค. 2557
  2014-04-18 08:26
 • สปสช.แถลงจุดยืนเน้นแสวงความร่วมมือกับทุกฝ่าย รวม สธ. ชี้เห็นด้วยในหลักการข้อเสนอปรับบทบาท สสจ. แยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการออกจากกัน ลดประโยชน์ทับซ้อน ต้น พค.เตรียมเสนอบอร์ดพิจารณา เผยตั้งทีมเจรจาเบื้องต้นกับ สธ.แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงบริหารกองทุนตามกฎหมายต้องผ่านบอร์ด ชูทิศทางปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ เน้นกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและส่งเงินตรงให้หน่วยบริการ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคระหว่างกองทุน เพื่อคนไทยได้รับบริการเท่าเทียม 
  2014-04-17 14:34
 • สปสช.หนุนส่งเสริมพัฒนา การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ดูแลจิตใจ จัดทำ “โครงการบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียแบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ ชุมชน และภาคีเครือข่ายท้องถิ่น” ภายหลังระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สิทธิประโยชน์เข้าถึงการรักษาแบบครบวงจร
  2014-04-14 19:44
 • หลังการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ด้วยการปรับวิธีการจ่ายงบประมาณมาเป็นในรูปแบบเหมาจ่ายรายหัว ที่กระจายงบประมาณไปตามจำนวนประชากรในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง และมีการแยกผู้ซื้อและผู้ให้บริการในระบบรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล โดยมีการออก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พร้อมจัดตั้ง สปสช.ขึ้นเพื่อนำหน้าที่แทนประชาชนทั่วประเทศในฐานะผู้ซื้อบริการ จากหน่วยบริการรักษาพยาบาลที่ทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมี สธ.เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่
  2014-04-14 18:59

Pages