ประทีป ธนกิจเจริญ

 • กระทรวงสาธารณสุขส่ง'ผู้ตรวจราชการ-นิติกร' ร่วมสอบข้อเท็จจริง สสจ. 8 จังหวัดใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้าน สปสช.เผย สตง.ข้องใจเม็ดเงิน 572 ล้านบาท
  2014-04-09 07:51
 • กรุงเทพธุรกิจ - หลัง 8 ปี จากจุดเริ่มต้นนับหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล ผลักดันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถือเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถเดินหน้าจัดตั้งกองทุนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 7,776 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.68 เพื่อดูแลสุขภาพประชากร 56.66 ล้านคน
  2014-02-07 09:52
 • มติชน - สปสช.จับมือ สปส.ลดปัญหาการตรวจรักษา'มะเร็งปากมดลูก' ให้สิทธิแรงงานสตรีที่มีเซลล์ร้ายเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงโดยไม่ถามสิทธิ เผยนำร่องที่ จ.สมุทรปราการ ได้ผล เล็งขยายทั่วประเทศ
  2014-01-20 11:26
 • สปสช.จับมือ สปส.จัดโครงการลดการป่วยและเสียชีวิตแรงงานสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก นำร่อง จ.สมุทรปราการ เน้นการตรวจเชิงรุกเพื่อให้สตรีไทยทุกคนได้รับการตรวจตามสิทธิ์พร้อมได้รับการรักษาทันทีพร้อมแบบกลุ่มก้อนให้ได้รับการรักษาไร้รอยต่อเพิ่มโอกาสหายขาดเป็น 100%
  2014-01-19 11:08
 • การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ตั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ โดยให้แต่ละเขตบริหารจัดการ 5-7 จังหวัดในพื้นที่ ในรูปคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ มีผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นประธาน ก่อเกิดคำถามว่า การบริหารรูปแบบนี้มีความชอบธรรม เป็นการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาคจริงหรือไม่ เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่า สุดท้ายแล้วรูปแบบนี้ "อำนาจ" ยังอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ดี
  2013-11-09 09:05
 • หากมองย้อนกลับไปในระบบสุขภาพของประเทศไทย ตั้งแต่จุดเริ่มก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข ปี 2485 จะเห็นได้ว่า ล้วนแต่เป็นไปเพื่อมุ่งช่วยเหลือคนยากจน และทำให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาตลอด โดยเฉพาะการเน้นกระจายไปในชนบทพื้นที่ห่างไกล นำมาสู่การดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล การกำหนดเรียนแพทย์ที่ต้องใช้ทุน การขยายจัดตั้งและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน การจัดทำสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตลอดจนการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2013-11-01 10:39
 • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย (มท.) เป็นประธานลงนามความร่วมมือการพัฒนาการบริการศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชน อบต.บางแก้ว ระหว่างนายภัทรพล จำปารัตน์ นายก อบต.บางแก้ว และ นพ.กำพล พลัสสินทร์ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ 3 ซึ่งเป็น รพ.เอกชน
  2013-10-30 10:35
 • มติชน - รองเลขาธิการ สปสช.วอน ผู้บริหาร สธ. ทบทวน 'นโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข' ชี้ไม่ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำ แนะแปรรูป รพ.เป็นองค์การมหาชน
  2013-10-23 09:41
 • สปสช.โต้กลับ อภ. เหตุใส่ความดื้อแพ่งจะซื้อยาโรคหัวใจจากเอกชนอีก 3 ล้านเม็ด ราคาแพงกว่ายาซีแอล 20 ล้านบาท ระบุแค่เสนอให้ อภ.ซื้อ เพราะยาซีแอลยังไม่ผ่านการตรวจคุณภาพ ป้องกันปัญหาขาดแคลนยา ชี้แม้ อภ.แจ้งว่าผ่านการตรวจคุณภาพของแล็บแล้ว แต่ผลตรวจยังมาไม่ถึงมือ
  2013-10-19 09:46
 • นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช.
  2013-10-13 12:35
 • แนวหน้า - วัคซีน3โรคขาดแคลนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัสำหรับเด็ก9-12เดือน  สธ.แจ้งสสจ.เลื่อนฉีดหลัง15ธ.ค.พร้อมแน่
  2013-10-03 13:40
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดงาน "ร่วมสร้างระบบสุขภาพชุมชน  ด้วยคนท้องถิ่น" กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้  สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมและแกนนำนายก อบต./เทศบาล ระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคีสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อชี้แจงทิศทางการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปี 2557 แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ องค์การบริหาร ส่วนตำบล/เทศบาล ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก, เพชรบูรณ์,  ตาก, สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวม
  2013-10-01 10:54

Pages