ประนอม คำเที่ยง

 • สพศท.เผยอุปสรรคดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งปัญหาขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ใน รพศ./รพท. และ รพช. ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน เหตุมีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่จริงเข้ารักษา ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินจริงได้รักษาล่าช้า แถมเจอปัญหาญาติไม่เข้าใจระบบ ไม่พอใจความล่าช้า ก่อพฤติกรรมรุนแรงคุกคามการปฏิบัติงาน เผย “หมอประนอม” รองปลัด สธ.รับปากตั้งคณะทำงานแก้แออัดและปัญหารุนแรงในห้องฉุกเฉินแล้ว
  2016-04-06 20:42
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานวิชาการ เพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพ พัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน เพื่อคุณภาพบริการสุขภาพของประชาชน
  2016-03-26 19:29
 • เครือข่ายผู้ป่วยฯ ซัดนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินยังใช้ไม่ได้จริง แม้ สธ.ได้ตั้ง คกก.เพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า“ปรียนันท์” จี้ตั้งกรรมการกลาง one stop service แก้ปัญหาความสับสน พร้อมชงภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทำงานในกรรมการแก้ปัญหาของ สธ. คาดภายในเดือน เม.ย.นี้ มีความชัดเจน
  2016-03-14 13:10
 • โรงพยาบาลชุมชนศักยภาพไม่ถึงฝั่ง คนไข้รอคิวนานครึ่งวัน ผ่าไส้ติ่ง-ผ่าคลอดไม่ได้ต้องส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ ผู้ป่วยแบกรับความเสี่ยงในการเคลื่อนย้าย สาธารณสุขรับ ขาดบุคลากร-งบประมาณ แต่ยืนยันมุ่งพัฒนาระบบให้เขตสุขภาพทั่วประเทศเข้มแข็ง
  2016-02-04 15:37
 • ‘หมอโสภณ’ มอบภารกิจ 4 รองปลัด สธ.ใหม่ ‘หมอสมศักดิ์’ เป็นรองอันดับหนึ่งดูด้านบริหาร ‘หมอประนอม’ ดูแลด้านภารกิจพัฒนาการแพทย์ ‘หมอสุวรรณชัย’ ดูแลภารกิจพัฒนาการสาธารณสุข และ ‘หมอวิศิษฎ์’ ดูแลภารกิจสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
  2015-10-14 14:58
 • นสพ.มติชน : ฉลองตำแหน่งได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็เจองานหิน!!! กับการสรรหาบุคลากรในบังคับบัญชามาเป็น "รองปลัด สธ." จำนวน 4 คน เพื่อให้เข้ามาเป็นมือเป็นไม้ขับเคลื่อนงานในช่วง 2 ปีนับจากนี้ แต่ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่พิจารณาอนุมัติให้นำรายชื่อกลับไปทบทวนแล้วเสนอเข้าไปใหม่
  2015-10-13 11:43
 • ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ระบุมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงสธ.แล้ว ขณะที่ตำแหน่งผู้ตรวจที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ยังคงไม่มีการแต่งตั้งใครมาเป็น
  2014-11-19 19:20
 • แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของสธ.ปีนี้ จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ลงตัว ขณะที่ปลัดสธ.ก็ยังยืนยันว่าต้องเป็นนพ.ศุภกิจ เพราะชอบธรรมกว่า และเป็นไปตามธรรมาภิบาล ส่วนฝ่ายการเมืองก็พลาดที่ละเมิดธรรมาภิบาลไปแล้วกับกรณีของ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ และครั้นจะไม่ให้ นพ.วันชัยได้ขึ้น ก็ไม่รู้จะตอบคำถามคนในสธ.ได้อย่างไร การแต่งตั้งโยกย้ายสธ.ปีนี้จึงยังชะงักงัน และเป็นสุญญากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีใครยอมถอยและตกลงกันให้ได้ ซึ่งใครที่กุมธรรมาภิบาลได้มากกว่า ก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบไปในที่สุด
  2014-11-02 17:38
 • ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง พญ.ประนอม จากสาธารณสุขนิเทศก์ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการแล้ว จับตาตำแหน่งผู้ตรวจราชการยังว่าง / ตำแหน่ง คาดฝ่ายปลัดและ 2 รมต.หารือไม่ลงตัว ว่าจะเลือก นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด หรือ นพ.ศุภกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ นพ.วันชัย รองอธิบดีกรมวิทย์ที่อยู่ในตำแหน่งกว่า 12 ปี ขึ้นเป็นผู้ตรวจ ชี้การแต่งตั้งล่าช้ากระทบการทำงานในสธ. เกิดสุญญากาศไม่สามารถเคลื่อนงานตามนโยบายได้ เหตุตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ สสจ.ไม่สามารถขยับตามได้
  2014-10-21 19:19
 • ครม.เห็นชอบ โยกย้ายรองปลัดแล้ว นพ.อำนวยยังเหนียวในตำแหน่งรองปลัด ส่วนนพ.ชาญวิทย์ ปิ๋วไปเป็นผู้ตรวจ นพ.สุรเชษฐ์ และนพ.สุริยะ ขึ้นเป็นรองปลัดเสียบแทน ส่วนนพ.สมศักดิ์ รองอธิบดีคร. เลื่อนขั้นเป็นผู้ตรวจ คาด นพ.ศุภกิจ ที่เคยเป็นเต็งรองปลัด จะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจที่ว่างอีก 2 ตำแหน่งที่จะเข้าครม.สัปดาห์หน้า จะเป็น พญ.ประนอม สาธารณสุขนิเทศก์ และนพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด ขึ้นแทน
  2014-10-14 15:32
 • นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางนาถนภา สหเมธาพัฒน์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง สาธารณสุขนิเทศก์เครือข่ายบริการที่ 5  นายแพทย์อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารสาธารณสุข  เยี่ยมชมโรงพยาบาลพญาโตงซู  อ.พญาโตงซู  จังหวัดกอกาเร็ก ประเทศพม่า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่แฝดกับโรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนร่วมกันมานานกว่า 10 ปี  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556
  2013-08-14 16:30

Pages