ประภาส อุครานันท์

  • รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี พัฒนาแอปพลิเคชัน “มายด์ฟิต (MindFit Application)” ตรวจสอบอาการซึมเศร้าได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นในการป้องกันและลดอาการซึมเศร้า
    2018-08-05 13:58
  • จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ได้มีการนำเสนอปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตาย รวมถึงแนวทางการป้องกัน 
    2016-06-11 22:07
  • กรมสุขภาพจิต เผย ทุก 2 ชั่วโมง คนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน ชายฆ่าตัวตายมากกว่าหญิง ภาคเหนือยังคงมีการฆ่าตัวตายมากสุด จ.ลำพูน กลับขึ้นมาเป็นอันดับสูงสุดของประเทศอีกครั้ง จ.ปัตตานี ฆ่าตัวตายต่ำสุด 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) พบ มีแนวโน้มฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนะความรู้สึกผูกพัน การสานสัมพันธ์ของสังคม ปัจจัยสำคัญป้องกันการฆ่าตัวตาย
    2014-09-04 19:11