ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • "จุดเปลี่ยนของสถานการณ์นี้ จึงอยู่ที่การประชุมบอร์ด สสส.ในวันที่ 15 ม.ค. เพื่อเลือก “ผู้จัดการกองทุน” คนใหม่ โดย “ผู้ใหญ่” ใน สสส.มั่นใจว่า รัฐบาลจะยอมประนีประนอมด้วยการแต่งตั้งตัวบุคคลตามที่ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส.คนใหม่ เสนอ"
  2016-01-11 18:59
 • “พล.อ.ประยุทธ์” ถก “พล.ร.อ.ณรงค์-พล.อ.ชาติอุดม-หมอพลเดช” หาช่องปลดล็อกโครงการ สสส.วงเงินเกิน 5 ล้าน เปรยไม่ต้องตั้งบอร์ดเพิ่มก็ได้ เหตุบอร์ดที่เหลือยังสามารถขับเคลื่อนงาน สสส.ได้
  2016-01-07 21:53
 • นายกรัฐมนตรีมอบแว่นสายตา เป็นของขวัญวันเด็กปี 59 แก่เด็กไทย ป.1 ที่สายตาผิดปกติ ในโครงการ “เด็กไทยสายตาดี” ของกระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กที่สายตาผิดปกติจำเป็นต้องใส่แว่น มีเพียงร้อยละ 26 ที่มีแว่นสายตาใส่ แต่มีเพียงร้อยละ 6 ที่ใส่แว่นสายตาถูกต้อง ดีเดย์ในวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 คัดกรองสายตาเด็ก ป.1 ทุกคน 
  2016-01-05 15:20
 • ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ต้องบอกว่าเป็นปีร้อนแห่งแวดวงสาธารณสุข มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่เป็นประเด็นจัดหนัก ส่งผลกระทบทั้งต่อระบบสุขภาพ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ สำนักข่าว Health Focus จึงสรุป 10 ข่าวร้อน ปี 2558 นำเสนอ ดังนี้
  2016-01-04 15:45
 • นสพ.มติชน : สธ.เอาแน่ลุยรื้อระบบบัตรทองปี 59 'นพ.ปิยะสกล' ระบุงบบาน รัฐบาลแบกภาระไม่ไหว ขอทุกฝ่ายรับความจริง เล็งใช้แนวทาง 'ประชารัฐร่วมจ่าย'
  2015-12-25 11:52
 • “หมอปิยะสกล” แจงผลงาน สธ.ในรอบ 1 ปี แก้ปัญหาโรคที่ตายสูงสุด คือ หัวใจและหลอดเลือด ให้ผู้ป่วยได้รักษาทันเวลา จัดบริการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง แก้ปัญหาไอคิว-อีคิวเด็กไทยต่ำกว่ามาตรฐาน เฝ้าระวังโรคระบาด ยาสมุนไพรมีมาตรฐาน ลดบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุจราจร พัฒนาระบบบริการ ลดโรคเรื้อรัง
  2015-12-24 14:50
 • ‘พล.อ.ประยุทธ์’ เผย ครม.หารือประเด็นการผลิตบุคลากรเพื่อประกอบอาชีพในท้องถิ่น เช่น ครู แพทย์ พยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน เหตุมากระจุกตัวที่ส่วนกลาง ให้ทบทวนการใช้งบปี 59-61 เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาล แล้วกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนของตน เล็งผลสัมฤทธิ์อีก 3 ปีข้างหน้า รพ.ทุกแห่งต้องมีแพทย์ใหม่
  2015-12-16 14:47
 • ‘หมอธีระ’ อาจารย์แพทย์ จุฬาฯ ชี้ แก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน ครึ่งปีไม่คืบ เหตุ นายกฯ ไม่ใส่ใจ แนะต้องดึงเรื่องดูเอง หากเห็นความสำคัญ 33,000 รายชื่อร้องเรียน หลังกลไกตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาเป็นแค่ปาหี่ ออกมาตรการแก้ปัญหา ติดฉลากยา ทำเว็บไซต์แสดงราคาไม่ตอบโจทย์ แถมขาดการมีส่วนร่วม แนะต้องหาจุดร่วมราคากลางเหมาะสม ไม่เรียกเก็บเกินจริง ประชาชนใช้สิทธิประกันสุขภาพรัฐภาวะฉุกเฉิน รพ.เอกชนได้    
  2015-12-08 12:29
 • พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียน เน้นสร้างเข้มแข็งจากภายใน มีเอกภาพ พร้อมรับมือกับความท้าทาย แนะ รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งไทยพร้อมจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้
  2015-11-21 15:52
 • ชมรมแพทย์ชนบททำจดหมายเปิดผนึกถึง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ขอคืนความเป็นธรรมให้ ‘นพ.วินัย’ เลขาธิการ สปสช.หลังถูกมาตรา 44 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แจง 6 ปรากฎการณ์ สปสช.ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีการทุจริต จึงขอความเป็นธรรมให้ นพ.วินัย เพื่อแสดงถึงธรรมาภิบาลในยุคสมัยการปฏิรูป
  2015-11-17 09:20
 • การจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” นับเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ของประเทศไทย เพราะช่วยให้คนไทยถึง 48 ล้านคน มีระบบหลักประกันสุขภาพรองรับ เข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง แต่ในช่วง 14 ปีของการดำเนินนโยบายนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายในแง่ของการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทำให้ยังคงปรากฎความไม่เท่าเทียม แม้ว่าจะมีความพยายามเพื่อลดช่องว่างนี้ลงอย่างต่อเนื่องก็ตา
  2015-11-14 12:58
 • นสพ.ไทยรัฐ: “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกองทุนรักษาพยาบาลจากเดิมที่เป็นรูปแบบสั่งการ โดยเปิดการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแก้ปัญหา ขับเคลื่อนระบบสุขภาพประเทศไปพร้อมกัน ยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนรักษาพยาบาล โดยเน้นการมีฉันทามติร่วมกัน
  2015-11-13 10:53

Pages