ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • ศาลปกครองนัดไต่สวน 8 ธ.ค. นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะรับฟรือไม่รับฟ้องคดีสหภาพพยาบาลฯ ฟ้องขอให้ ก.พ. เยียวยา กรณีเปลี่ยนระบบ "ซี" เป็นระบบ "แท่ง" แล้วทำให้เงินเดือนแท่งวิชาการและแท่งทั่วไปเหลื่อมล้ำกัน ด้านสหภาพพยาบาลเพิ่มคำขอต่อศาลเกี่ยวกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 ข้อ ให้มีส่วนร่วมกำหนดค่าตอบแทนตามค่างานและคืนสิทธินับอายุราชการพนักงานของรัฐ
  2016-12-01 09:03
 • สปสช.เผยใช้เงินกองทุนบัตรทองจ่ายช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายได้แล้ว หลังเคยถูกตีความว่าผิดวัตถุประสงค์ ห้ามใช้ แต่บอร์ด สปสช.และรัฐบาลเกรงจะกระทบขวัญกำลังใจ ออกคำสั่ง ม.44 ให้สามารถใช้ได้ ล่าสุด สธ.ออกประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 กรณี
  2016-11-28 15:15
 • พล.อ.ประยุทธ์ เผย ครม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร 5.4 ล้านคนที่ลงทะเบียนคนจนไว้ รายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี ได้ 3 พันบาท รายได้ไม่เกิน 1 แสน/ปี ได้ 1.5 พันบาท เริ่ม 1-30 ธ.ค.นี้ ชี้รัฐบาลไม่ได้แจกเงินคนจน แต่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2016-11-22 21:04
 • รัฐบาลตั้งเป้าภายในปี 2564 ลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลง 50% ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในคนลง 20% ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลง 30% ด้านมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจี้ถอดส่วนผสมยาต้านแบคทีเรียในยาอม-เครื่องสำอาง-แชมพู-สบู่ เหตุมีความเสี่ยงให้เกิดเชื้อดื้อยา
  2016-11-19 14:38
 • ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นฉบับเดียวกัน แก้ไขนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจากเดิมอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี
  2016-10-26 19:29
 • มติ ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ.เสนอ เพื่อแก้ปัญหาข้าราชการเงินเดือนตัน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากมีข้าราชการพลเรือนสามัญ 45,380 คน ร้องเรียนความเป็นธรรมจากปัญหาเงินเดือนตัน
  2016-10-25 12:58
 • ครม.เห็นชอบระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งเขตสุขภาพประชาชน ให้มี คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนใน 13 เขต ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อน พร้อมให้คำปรึกษาการดำเนินงานสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2016-10-06 18:27
 • “หมอปิยะสกล” แจ้งที่ประชุมบอร์ด สปสช. เผย ศอตช.ได้ทำหนังสือถึง “หมอวินัย” ยืนยันตามคำสั่งนายกฯ การพักงานหมอวินัยตามคำสั่ง ม.44 หมดไปแล้ว ชี้ถือว่าเรื่องนี้ได้จบลงแล้ว ไม่ปรากฎพบว่ามีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสอันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุนบัตรทองแต่อย่างใด แม้หมดวาระแล้ว “หมอวินัย” ก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
  2016-10-04 16:42
 • ตัวแทนผู้พิการสนับสนุน คำสั่ง ม.44 ให้ผู้พิการที่ได้สิทธิประกันสังคมหลังจากมีงานทำได้กลับไปใช้สิทธิ์บัตรทอง หรือ ท 74 ได้ ชี้เป็นการปลดล็อคคืนสิทธิ์การรักษาที่หายไปให้กับผู้พิการ
  2016-10-04 13:18
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ และ รมว.คลัง 30 ก.ย.นี้ จี้ยกเลิกซื้อประกันสุขภาพเอกชนให้ข้าราชการ ยกเลิกซื้อประกันอุบัติเหตุให้ผู้มีรายได้น้อย ชี้ลิดรอนสิทธิประโยชน์ กระทบ รพ.รัฐ ซ้ำซ้อนกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แนะแก้ปัญหาแบบข้าราชการท้องถิ่นที่ได้สิทธิมากกว่าเดิม และใช้งบประมาณลดลง
  2016-09-29 12:58
 • มติ ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้ง 5 รองอธิบดีขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
  2016-09-27 13:58
 • พล.ต.สรรเสริญ ยืนยันรัฐไม่ตัดสิทธิรักษาข้าราชการ หากให้บริษัทประกันดูแล ย้ำอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ภายใต้ 2 เงื่อนไข วอนสังคมเปิดใจร่วมคิดเพื่อชาติ กำชับกระทรวงการคลัง ฟังความเห็นราชการด้วย
  2016-09-25 15:31

Pages