ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • พล.อ.ประยุทธ์ นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค หารือการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ พร้อมร่วมกับผู้นำระดับประเทศทั่วโลก รับรองปฎิญญาทางการเมืองสนับสนุนการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
  2016-09-22 14:20
 • “ประยุทธ์” งัด ม.44 ให้คนพิการสิทธิประกันสังคมมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามสิทธิบัตรทอง ส่วนค่าใช้จ่ายให้เบิกจากกองทุนประกันสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด แก้ปัญหาคนพิการที่ได้งานทำและถูกย้ายสิทธิไปประกันสังคม แต่ถูกลดสิทธิการรักษา
  2016-09-17 12:13
 • บทความโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.ที่ระบุว่า “คลินิกหมอครอบครัวเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย และเป็นการส่งแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวลงปฏิบัติงานในระดับตำบลเพื่อดูแลคนไทยทุกคนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ครอบคลุมคนไทยทั่วทั้งประเทศภายใน 10 ปี และหากสามารถทำได้สำเร็จ จะเป็นการพลิกโฉมหน้าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอีกครั้งและจะเป็นการพลิกกลับสามเหลี่ยมการให้บริการของระบบสาธารณสุขไทยที่ปัจจุบันตั้งบนยอดสามเหลี่ยม ให้กลับมาวางบนฐานของสามเหลี่ยมด้านกว้างเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทย” 
  2016-09-08 11:52
 • สปสช.หนุนนโยบายนายกรัฐมนตรี จับมือกรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการแพทย์แผนไทย ต่อเนื่อง ครอบคลุมนวด ประคบ อบสมุนไพร ฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด และสมุนไพรไทย เผย ปี 58 มีหน่วยบริการร่วมจัดบริการกว่า 6 พันแห่ง ส่วนการใช้ยาสมุนไพรมีหน่วยบริการร่วมเบิกจ่ายกว่าหมื่นแห่ง ขณะที่ปี 60 ครม.อนุมัติงบจัดบริการเพิ่ม 11.61 บาท/ผู้มีสิทธิ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ
  2016-09-05 12:12
 • กลุ่มสาธารณสุขเป็น 1 ในองค์ประกอบของไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา เริ่มมีการพูดถึง Healthcare 4.0 หรือ eHealth กันมากขึ้น ทว่าในมุมมองของ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนักสารสนเทศสุขภาพ มองว่าเส้นทางกว่าจะไปถึง Healthcare 4.0 ยังอีกยาวไกลมากๆ
  2016-09-04 10:25
 • บีโอไอส่งเสริมเมดิคัลฮับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการผลิตยา 5-8 ปี ส่วนเอสเอ็มอีผลิตเครื่องมือแพทย์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี จากเกณฑ์ปกติ เช่นได้ยกเว้นภาษี 5 ปี ก็จะได้ยกเว้น 7 ปี สำหรับการส่งเสริมกิจการสถานพยาบาล ต้องรอรายละเอียดธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ และนโยบาย สธ.ก่อนพิจารณาต่อไป
  2016-08-30 17:54
 • รัฐบาลเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา มอบ สธ.จัดทำแผนปฏิบัติการ ตั้งเป้าปี 2564 ผู้ป่วยเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 พร้อมทั้งเร่งขยายการแพทย์ทางเลือกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  2016-08-20 22:17
 • ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอตั้งข้าราชการระดับสูง 9 ตำแหน่ง “หมอเจษฎา” จากกรมสุขภาพจิตไปกรมควบคุมโรค “หมอธีรพล” จากหัวหน้าผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ “หมอวันชัย” จากผู้ตรวจฯ เป็นเลขาธิการ อย. “หมอวิศิษฎ์” จากรองปลัด เป็นอธิบดี สบส. ส่วนหมอพิศิษฐ์ สธน. เป็นผู้ตรวจ พร้อมจับตาตั้งผู้ตรวจราชการอีก 5 ตำแหน่ง
  2016-08-17 13:29
 • ครม.เห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วน เตรียมรับมือภัยคุกคามสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า ย้ำแนวคิดสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และทุกนโยบายต้องห่วงใยสุขภาพด้วย เตรียมเสนอ สนช.ทราบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  2016-08-16 17:59
 • โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ทราบเรื่องเครือข่ายข้าราชการพลเรือนและสหภาพพยาบาลฟ้องศาลปกครองปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำแล้ว ชี้รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาเงินเดือนข้าราชการทุกประเภทอย่างยั่งยืน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แจงเครือข่ายข้าราชการ-พยาบาลที่ยื่นฟ้องศาล ไม่เคยทอดทิ้ง พร้อมแก้ปัญหาที่เรื้อรังกว่า 10 ปี ยังไม่พิจารณาใช้ ม.44 พร้อมวอนทุกฝ่ายเข้าใจและดูความสามารถประเทศด้วย
  2016-08-06 15:39
 • ภาคีเครือข่ายข้าราชการพลเรือน สหพันธ์ปลัดอำเภอ สหภาพพยาบาล รวมตัวให้ถ้อยคำศาลปกครอง คดีฟ้องนายกฯ-รมว.คลัง ปมปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกฯ สั่งการเร่งด่วนหรือคำสั่งในฐานะหัวหน้า คสช.แก้ปัญหาระบบค่าตอบแทนข้าราชการทุกประเภท และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม-เหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนขึ้น  
  2016-08-03 21:28
 • “สมคิด” ขอคนสาธารณสุขช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ดึงนักเรียนแพทย์เพิ่มโอกาสคนจนเข้าถึงความรู้สุขภาพ แนะร่วมเอกชนและมหาวิทยาลัยผลิตนวัตกรรมหนุนไทยเป็นฮับการแพทย์ เพิ่มโอกาสเกิดสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ ขอ อย.ปรับการทำงานช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขันประเทศ หลังติดอันดับหน่วยงานแจกใบอนุญาตอืด 
  2016-07-11 22:40

Pages