ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ทราบเรื่องเครือข่ายข้าราชการพลเรือนและสหภาพพยาบาลฟ้องศาลปกครองปมเงินเดือนเหลื่อมล้ำแล้ว ชี้รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาเงินเดือนข้าราชการทุกประเภทอย่างยั่งยืน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แจงเครือข่ายข้าราชการ-พยาบาลที่ยื่นฟ้องศาล ไม่เคยทอดทิ้ง พร้อมแก้ปัญหาที่เรื้อรังกว่า 10 ปี ยังไม่พิจารณาใช้ ม.44 พร้อมวอนทุกฝ่ายเข้าใจและดูความสามารถประเทศด้วย
  2016-08-06 15:39
 • ภาคีเครือข่ายข้าราชการพลเรือน สหพันธ์ปลัดอำเภอ สหภาพพยาบาล รวมตัวให้ถ้อยคำศาลปกครอง คดีฟ้องนายกฯ-รมว.คลัง ปมปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกฯ สั่งการเร่งด่วนหรือคำสั่งในฐานะหัวหน้า คสช.แก้ปัญหาระบบค่าตอบแทนข้าราชการทุกประเภท และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม-เหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนขึ้น  
  2016-08-03 21:28
 • “สมคิด” ขอคนสาธารณสุขช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ดึงนักเรียนแพทย์เพิ่มโอกาสคนจนเข้าถึงความรู้สุขภาพ แนะร่วมเอกชนและมหาวิทยาลัยผลิตนวัตกรรมหนุนไทยเป็นฮับการแพทย์ เพิ่มโอกาสเกิดสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ ขอ อย.ปรับการทำงานช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขันประเทศ หลังติดอันดับหน่วยงานแจกใบอนุญาตอืด 
  2016-07-11 22:40
 • พล.อ.ประยุทธ์ เผย รมว.สธ.กำลังแก้ไขอยู่ ปมปัญหา รพ.เอกชนถอนตัวจากประกันสังคม ระบุ รพ.ไหนไม่รับ ก็ไปที่อื่น ทำอย่างอื่นไม่ได้ เหตุสร้างกันมาแบบนี้
  2016-07-11 18:54
 • นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น และทุนหมุนเวียนเกียรติยศ ประจำปี 59 จากกระทรวงการคลังให้ สปสช.ซึ่งได้รับ 2 ใน 17 รางวัลที่มอบให้ เนื่องจากเป็นทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ขณะที่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปี นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนขององค์กร
  2016-07-11 17:12
 • กรรมการหลักประกันสุขภาพภาค ปชช.เรียกร้อง รมว.สาธารณสุข ก่อนตกลงเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพใดๆ กับ รมว.คลัง ต้องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด สปสช.ก่อน หลัง คสช.ใช้มาตรา 44 ระบุเงื่อนไขใช้จ่ายเงินบัตรทอง ให้ รมว.สธ.กำหนดโดยผ่านความเห็นชอบ รมว.คลัง ชี้รัฐบาล คสช.กำลังทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องของข้าราชการประจำ ตัดการมีส่วนร่วมของ ปชช.
  2016-07-06 18:09
 • ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ใช้ ม.44 ออกคำสั่งแก้ปัญหาใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังมีผลสอบ คตร.ระบุ สปสช.ใช้เงินผิดวัตุประสงค์ แต่บอร์ด สปสช.ยืนยันว่าทำเพื่อให้ รพ.มีความคล่องตัว และให้บริการผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพ จนต้องส่งกฤษฎีกาตีความ แต่ยืนยันตามกฎหมายทำไม่ได้ ส่งผล รพ.ได้รับความเดือดร้อน จึงใช้ ม.44 แก้ไขให้สามารถใช้งบได้ดังเดิมเพื่อการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ รพ.ไม่ได้รับความเดือดร้อน
  2016-07-06 15:21
 • คำสั่ง “พล.อ.ประยุทธ์” ให้เพิ่มงบบัตรทองปี 60 ได้ไม่เกิน 2% จากงบปี 59 พร้อมให้บูรณาการงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคร่วมกับ สสส. ด้าน ครม.เคาะงบบัตรทองปี 60 ได้เพิ่มขึ้น 2,600 ล้านบาท หรือ 1.61% งบรายหัวได้รับที่ 3,109.87 บาทต่อประชากร
  2016-05-24 10:29
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ - สธ.ชงข้อเสนอรื้อกฎหมายบัตรทอง เพิ่มสัดส่วนหน่วยบริการสังกัด สธ. 7 ราย จากเดิมไม่มี เพิ่มอำนาจปลัด สธ.เป็นเป็นรองประธานบอร์ด จากเดิมเป็นเพียงกรรมการ ระบุเพื่อให้มติบอร์ดคุ้มครองหน่วยบริการมากขึ้น
  2016-05-17 14:28
 • มติ ครม.มอบหมาย “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” รมว.วิทยาศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน รมว.สธ.แทน กรณี รมว.สธ.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รมช.สธ.หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
  2016-05-11 13:11
 • มติ ครม.เห็นชอบนำความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัตติเครื่องมือแพทย์เสนอ สนช.พิจารณาเห็นชอบพร้อม ร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเครื่องมือแพทย์ เช่น คำจำกัดความและขอบเขต หลักการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะในการใช้งาน การจำแนกประเภทเครื่องมือแพทย์ การขึ้นทะเบียนและการวางตลาด เอกสารวิชาการ เป็นต้น
  2016-04-19 22:45
 • ครม.อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย ตามทีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ก่อนเสนอ สนช. เผยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กำหนดให้สถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพการพยาบาล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของสภากาชาดไทย
  2016-03-30 13:10

Pages