ประสบศรี อึ้งถาวร

 • บอร์ด สปสช.และ คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตติดตามการให้บริการผู้ป่วยที่ แพร่ ลำพูน พร้อมนำข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบบัตรทอง
  2017-01-30 20:23
 • พญ.ประสบศรี แนะ สปสช.ทบทวนระบบจ่ายเงินรายหัว เน้นยิงให้ตรงจุด หนุนเสริม Service Plan ของ สธ.คงไว้ซึ่งคุณภาพบริการแบบที่เราทำในปัจจุบันให้ได้
  2016-09-29 12:02
 • “พญ.ประสบศรี”แนะบอร์ด สปสช.เอาใจเขามาใส่ใจเรา ลดตัวตนและพยายามเข้าใจฝ่ายอื่นมากขึ้น ชี้ไม่ใช่แค่ในบอร์ด สปสช. แต่เป็นทั้งระบบสุขภาพ หวั่นไม่ปรับตัวอาจสายเกินการณ์
  2016-09-22 15:39
 • เวทีถกแก้ กม.บัตรทอง ภาคี 7 สภาวิชาชีพ เสนอเพิ่มผู้แทนสภาวิชาชีพในบอร์ด สปสช. พร้อมตั้ง คกก.คุมการทำงานเลขาธิการและ สปสช. หนุนแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่าย ด้านภาคประชาสังคมย้ำแก้ กม.ต้องมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน ไม่ใช่ปกป้องประโยชน์ตนเอง ต้องจัดบริการสุขภาพครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ระบุชัดร่วมจ่ายผ่านภาษี ถ้าเพิ่มผู้แทนวิชาชีพในบอร์ด ก็ต้องเพิ่มสัดส่วนภาค ปชช.ที่ปัจจุบันมีแค่ 5 คน ทั้งที่เป็นบอร์ดของประชาชนด้วย ขณะที่ สปสช.ขอแก้ไขมาตราที่เป็นปัญหา หลัง ม.44 ช่วยปลดล๊อค อนุ กก.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เตรียมสรุปประเด็นส่งบอร์ด สปสช. เสนอ สนช.ประกอบพิจารณาต่อไป
  2016-07-14 16:24
 • มติคณะกรรมการแพทยสภาอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ ม.สยามทั้ง 3 รุ่น เรียนชั้นปีที่ 4-5-6 ที่ รพ.พระนั่งเกล้า
  2016-01-15 12:02
 • “หมอประสบศรี” เสนอแนวคิดใช้กลไกตลาดควบคุมค่ารักษา รพ.เอกชน แนะพัฒนา รพ.รัฐ ขยายรักษานอกเวลาเพิ่ม แข่งขันบริการคู่ขนานเอกชนแทน เปิดทางเลือกคนชั้นกลาง แถมเพิ่มรายได้ให้กับ รพ. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดผู้ป่วยในเวลาทำการ แต่ต้องไม่รวมกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ยังต้องคงสิทธิรักษาฟรี    
  2015-12-09 13:54
 • รพ.ตำรวจยกเลิกความร่วมมือคณะแพทย์ฯ ม.สยาม ในการเป็นสถานที่เรียนระดับชั้นคลินิก ปีที่ 4-6 หลัง ม.สยามเปิดเปิดรับ นศ.แพทย์เมื่อปี 56 และรุ่นแรกต้องเรียนหลักสูตรคลินิกต้นปี 59 นี้ ด้านแพทยสภาแก้ปัญหาประสานจัดหาสถานที่ศึกษาต่อระดับคลินิกให้ และให้ ม.สยามงดรับ นศ.แพทย์ชั่วคราว
  2015-11-21 14:06
 • สปสช.แจง เกณฑ์การจ่ายงบ QOF ยึดตาม NICE guidance ประเทศอังกฤษ จ่ายเงินเสริมงบผู้ป่วยนอก 45-92 บาทต่อหัวประชากร หนุนงานบริการระดับปฐมภูมิ 1,204 แห่ง ภายใต้ตัวชี้วัด 9 รายการ ตามข้อตกลงร่วมกับ สธ. เผยผลงานปี 57 ช่วยสร้างความตื่นตัวงานอนามัยแม่และเด็ก การจัดการโรคเรื้อรังระดับอำเภอ รวมถึงพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่
  2014-11-16 16:18
 • บอร์ดควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ สปสช. มีมติตั้ง “หน่วยงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ ระดับเขต” หลังยุบ สปสช.จังหวัด เดินหน้างานพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการต่อเนื่อง พร้อมทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ม.41 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  2014-09-09 18:17
 • แนวหน้า - รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวในการประชุมวิชาการ "การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคกลาง" ว่า จุดประสงค์สำคัญของการจัดเครือข่ายบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีความรุนแรงและเป็นปัญหา โดยไม่เพียงแต่ทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างทันท่วงที แต่ยังทำให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูผู้ป่วย ทั้งยังทำให้การเข้าถึง การรักษาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.
  2014-02-17 11:33
 • อีสานจัดแลกเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาบริการเครือข่ายอิสานไร้รอยต่อ” เน้นพัฒนาระบบส่งต่อ – รับกลับ ผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคร้ายแรง หวังลดอัตราตาย เพิ่มการเข้าถึงบริการ
  2013-08-20 16:50
 •  
  2012-12-18 09:31

Pages