ประเทศกำลังพัฒนา

  • ธนาคารโลกเผยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยภาครัฐ เพิ่มกำลังบริโภคของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรรายได้น้อย ทำให้เกิดการขยายเศรษฐกิจประเทศ ยกต้นแบบ “ไทย” ประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขยายเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่รายงานองค์การอนามัยโลก ระบุหลังไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลโรคค่าใช้จ่ายสูงจาก 6.8 ปี 2539 เหลือ 2.8 ในปี 2551     
    2017-02-20 09:58
  • ไทยหนุนประเทศกำลังพัฒนา สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างความสำเร็จของไทยที่นานาชาติยกย่องที่สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถดำเนินงานได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ และทุกประเทศสามารถทำได้ หากประเทศมีเจตจำนงทางการเมืองและผู้นำประเทศมีนโยบายที่ชัดเจน 
    2016-09-25 13:58
  • The Conversation: “ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีภาวะเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน” ปัญหาโลกร้อนและพลวัตของภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิพุ่งสูงและเกิดฤดูกาลแปรปรวน ทั้งยังเป็นผลให้ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีภาวะเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
    2016-03-14 09:14