ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

  • รพ.ลำปางลดความแออัด ลดการรอคอย กับ 2 โครงการ รับยาใกล้บ้าน และ Lab Panda เจาะเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนใกล้บ้านที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 4 แห่ง
    2020-02-22 20:29
  • กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราป่วยสูงกว่าช่วงเดียวกันในปี 2558 กำชับสาธารณสุขจังหวัดติดตามคุณภาพอากาศ ดูแลกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ อาการอาจกำเริบได้ง่าย หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
    2016-03-18 14:17
  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขศาลาพระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 17 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสถานที่ ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ บุคลากร เป็นที่พึ่งสุขภาพด่านแรกของนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ไกลปืนเที่ยง ในปี 2559 นี้ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพต้นแบบ 6 แห่งแรก คาดปี 2560 จะดำเนินการครบทุกแห่ง ผลการพัฒนาโดยรวมประชาชนศรัทธา เข้าใจปัญหาการเจ็บป่วยดีขึ้น เข้ารักษาเฉลี่ยแห่งละ 1,400 คนต่อปี การพึ่งหมอผีรักษาลดลง ลดอาการรุนแรงโรคได้ผล 
    2016-01-30 14:13