ปรารถนา ปุณณกิติเกษม

  • ผศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม ประธานหลักสูตร "การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม หรือ Master of  Management in Healthcare and Wellness Management" หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยกับหนังสือ พิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ถึงที่มาที่ไป ความสำคัญและสิ่งที่ผู้มาเรียนจะได้รับในการเปิดหลักสูตรใหม่
    2013-07-06 07:39