ปรีดา แต้อารักษ์

  • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เขต 8 อุดรธานี) เน้นการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับท้องถิ่นในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน 
    2012-05-27 14:55

Pages