ปลอดโควิดในประเทศ

  • ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป คร. เผยโควิด-19 ในไทยดีขึ้น มาจากความร่วมมือปชช.และทุกฝ่าย แต่อย่างประมาท เหตุทั่วโลกยังระบาดวงกว้าง สหรัฐสูงสุด รองลงมา บราซิล อินเดีย และพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนอีก ทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน
    2020-07-12 15:17