ปลัดสธ

  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขไม่เหมาะสม โดยถูกจัดส่งไปให้รพ.ที่มีความใกล้ชิดกับแพทย์บางกลุ่ม ว่า ปีนี้งบประมาณเหลือจ่ายเบื้องต้นน่าจะประมาณ 100 ล้านบาท แต่ที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่อาจเป็นความไม่เข้าใจกัน เพราะปัจจุบันข้อบังคับตามกฎหมายของสำนักงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง โดยเอาไปจ่ายค่าทิ้งงาน ค่าอุปโภค หนี้ค่ายาต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ คือ 1.ให้ผู้ตรวจแต่ละเขตสำรวจความต้องการในพื้นที่และเสนอเข้ามายังกระทรวง แต่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเห็นตัดมาแค่เฉพาะเขตสุ
    2019-09-12 18:56
  • ปลัด สธ. ประชุมวอร์รูมกัญชาทางการแพทย์ 21 ส.ค. หลัง อภ.จัดส่งยาโรงพยาบาลศูนย์(รพศ.)ครบ หลาย รพ.เตรียมพร้อมวางระบบการบริการ รพ.ขอนแก่นเริ่มให้บริกากร 20 ส.ค. ขณะที่รพ.ระยองคัดกรองก่อนเริ่มจ่ายจริง 4 ก.ย. ส่วนรพ.สระบุรี เริ่มปลาย ส.ค.- ก.ย.นี้
    2019-08-19 15:31
  • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศเตรียมทำแผนอัตรากำลังคน ครอบคลุมบุคลากรทุกวิชาชีพ เผยออกจาก ก.พ. คงไม่ใช่วันนี้ เพียงแต่อยู่ในแผนงานในอนาคต
    2019-08-14 14:35