ปลาส้ม

 • ​กรมอนามัย แนะประชาชนเลือกกินปลาส้ม ปลาร้า ที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ลดโรคพยาธิใบไม้ตับ พร้อมแนะนำผู้ประกอบการ ต้องเลือกวัตถุดิบหรือปลาที่มีคุณภาพ
  2020-05-30 19:32
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนมีปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ ร้อยละ 20 ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสู่มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารชุมชนที่เป็นของฝาก อาหารพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์โอท็อป ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  2018-01-08 22:29
 • บ้านเมือง - กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 4 ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานสาธารณสุข และ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีโครงการคนดีสุขภาพดีรายได้ดี เข้าทำการเอกซเรย์สุขภาพประชาชนอายุ 40 ปีที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี มี น.พ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ส.ม.กว่า 500 คนให้การต้อนรับ
  2014-04-21 09:15
 • ภญ.กาญจนา มหาพล เภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุบลราชธานี นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง "สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในเกลือที่ผลิตจากดินจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554-2555" ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 ว่า พื้นที่ภาคอีสานมีการผลิตเกลือจากดิน เรียกว่า เกลือดิน นิยมนำมาทำปลาร้า ปลาส้ม ปลาแห้ง ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างเกลือดินที่ผลิต ในอำเภอเขื่องใน, เหล่าเสือโก้ก, ตระการพืชผล และอำเภอเมือง 20 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก 5 ชนิด คือ สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และทองแดง ที่บริษัทองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น พบว่า ปนเปื้อนสารหนู 14 ตัวอย
  2013-09-16 13:23