ปิยสกล สกลสัตยาทร

  • รมว.สธ.ชื่นชม รพ.บ้านแพ้ว ภูมิใจเป็นตัวอย่างที่ดีให้บริการครอบคลุมทุกมิติ ด้วยจุดแข็ง คือการมีส่วนร่วม ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง นำรายได้เพิ่มเติมในระบบ ดูแลผู้ยากไร้ ซึ่ง สธ.จะต้องนำไปปรับใช้ สิ่งใดที่เป็นข้อจำกัดต้องขจัดออกไป ด้าน “หมอโสภณ” ชี้เป็นต้นแบบที่ดี ส่วนจะปรับใช้กับ รพ.สธ.ต้องศึกษาให้รอบด้าน เช่น รพ.จังหวัดหากออกนอกระบบอาจสามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่จะทำให้ รพ.รอบๆ ลำบากหรือไม่ เพราะยังมี รพ.อีก 200 แห่งที่ยังมีปัญหาขาดทุน
    2016-08-03 16:20