ผงนัว

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพร “พฤกษาพารส” ช่วยปรุงรสชาติให้อาหารมีรสอร่อย ช่วยเสริมคุณค่าทางโภชนาการ มีความปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ชี้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพหรือผู้ที่แพ้ผงชูรสที่ผลิตจากโมโนโซเดียม กลูตาเมท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอจดอนุสิทธิบัตรและเตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
    2020-02-01 22:11