ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) หารือภายในปรับกระบวนการไอที ข้อมูลขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพรวดเร็วใน 1 วัน หากพบสิ่งเป็นพิษพร้อมเอาผิด 1 ชั่วโมง
  2019-08-23 15:39
 • อย.ใจดีมอบบัตรอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 294 ราย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอำนวยความสะดวกพิเศษ เป็นผู้นำเข้าที่มีประวัติดี ปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการดำเนินงานระยะแรกของโครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินผู้นำเข้าตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ GIP โดยจะเริ่มให้สิทธิ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 นี้
  2017-02-27 21:57
 • อย.ประสานความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามใน MOU พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อให้ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2016-12-02 22:43
 • ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภครอบตัวเรานับวันจะมีมากขึ้น ในขณะที่องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค มีทรัพยากรทั้งด้านเวลา กำลังคน และงบประมาณจำกัด องค์กรจึงไม่อาจแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกัน  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นแก้ปัญหาใดก่อนหลังจึงมีความจำเป็น และควรคัดเลือกปัญหาบนข้อมูลวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน 
  2016-11-19 23:04
 • อย.แจ้งเตือนเรื่องการเกิดอาการทางจิตเวชภายหลังจากการใช้ยา finasteride เพื่อรักษาภาวะผมร่วง ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาการดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย แต่ไม่มีความรุนแรง โดยมีรายงานว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้ยาไปแล้วเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน
  2016-11-13 14:04
 • สธ.จับมือ กสทช. ไอซีทีและ บก.ปคบ.แก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาย ใช้มาตรการลงโทษสถานหนัก เผยตรวจสอบสื่อแล้วกว่า 20,000 รายการ สั่งปิดช่องรายการ เว็บไซต์ และดำเนินคดีแล้วกว่า 700 รายการ ประชาชนมีส่วนช่วย พบเห็นแจ้งสายด่วน
  2016-08-23 18:19
 • “หมอปิยะสกล” ให้ อย.ทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ลดขั้นตอนขึ้นทะเบียนกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงต่ำ และผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการได้คิดค้นนวัตกรรม แต่ยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาด ทั้งมาตรการตรวจจับและดำเนินคดี ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ
  2016-08-12 11:03
 • คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขทะเบียนตำรับยา ยาสูตรผสม Cyproterone acetate และ Ethinyl estradiol ห้ามบอกว่าใช้รักษาผมร่วง มีผลอีก 180 วันข้างหน้า
  2016-03-18 13:37
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำระบบคอมพิวเตอร์พิจารณาคำขออนุญาต การแจ้งนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพล่วงหน้าอัตโนมัติ ลดระยะเวลาในการพิจารณาได้ผลภายใน 3 วินาที ส่วนระบบการจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ ได้ผลภายใน 3 วินาทีเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
  2015-12-03 12:45
 • จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง และปราบปรามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง พบว่ายังมีร้านค้าและคลินิกเสริมความงามอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างช่วยลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างทำให้หน้าอกโต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างทำให้ผิวขาวเนียน และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอ้างทำให้ผิวขาว ไร้ริ้วรอย
  2015-08-31 15:09
 • อย. สนองรับยุคทีวีดิจิตอล ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทั้งช่วย อกอึ๋ม แข็งปั๋ง ลดอ้วนผิวขาว ใส ฯลฯ หลอกลวงผู้บริโภคหลงเชื่อ รุดจัดอบรมให้ความรู้การจัดการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกอบการทางโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวีหวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขปัญหา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย กำ จัดให้หมดไปจากทีวีไทย ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
  2014-05-15 10:02