ผู้ประกันตน

 • นสพ.เดลินิวส์ : ประกันสังคมแจงเหตุสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่เท่าเทียมมาตรา 40 เพราะสมทบต่างกัน พร้อมระบุ จ่ายสิทธิประโยชน์มาตรา 39 เข้าเนื้อ 100% เพราะเงินที่เก็บสมทบเดือนละ 432 คิดจากฐานค่าจ้างเดือนละ 4,800 บาทที่ใช้ตั้งแต่เริ่มตั้ง สปส. 20 ปีที่แล้ว แต่ยังไม่เก็บเพิ่มตอนนี้เพราะไม่อยากเพิ่มภาระให้ผู้ประกันตน
  2015-09-01 15:02
 • นสพ.มติชน : มติบอร์ดประกันสังคมเห็นชอบตัดยอดหนี้สูญกับนายจ้างที่ค้างจ่ายเงินสมทบเนื่องจากมีปัญหาจนต้องปิดกิจการกว่า 13 ล้านบาท พร้อมอนุมัติให้กองทุนรวมในต่างประเทศลงทุนเพิ่มในตราสารทุนได้ จากเดิมที่ลงทุนได้เฉพาะตราสารหนี้เท่านั้น
  2015-09-01 14:16
 • นสพ.แนวหน้า : “หมอเฉลิม” เผย รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย กลับมาเข้าร่วมเป็น รพ.ในโครงการประกันสังคมอีกครั้ง หลังจากลาออกไประยะหนึ่ง คาดมีผู้ประกันตนในเชียงรายประมาณ 5 หมื่นคนเข้าร่วม จากที่มีทั้งหมด 7 หมื่นคน
  2015-08-22 18:24
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน กล่าวถึงการก่อกำเนิดระบบหลักประกันสุขภาพของไทยในแต่ละส่วน จนกระทั่งสามารถทำให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพได้อย่างถ้วนหน้า ตอนแรกนี้ ว่าด้วยเรื่อง พัฒนาของระบบบริการสุขภาพในไทย และพัฒนาการของระบบการเงินการคลัง ตั้งแต่การก่อตั้ง รพ.ศิริราช รพ.แห่งแรกของไทย ไล่ไปจนถึงการมุ่งเป้าขยาย รพ.ให้ครอบคลุมพื้นที่ การมี รพ.ในระดับจังหวัด อำเภอ และสถานีอนามัยในระดับตำบล จนถึงการก่อกำเนิดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่คนทำงานในภาคเอกชนจะมีสิทธิประดันสังคม และล่าสุดกับสิทธิบัตรทองที่ครอบคลุมประชาชนส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ใช่แรงงานในระบบ ได้มีประกันสุขภาพ
  2015-07-22 16:37
 • สปส.เตรียมออกกฎหมายลูกเพิ่มสิทธิประโยชน์เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ และเพิ่มเงินค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่
  2015-07-18 17:11
 • สปส.ยัน สิทธิรักษาไตวายเรื้อรังของผู้ประกันตนไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น สามารถเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมตามภาวะผู้ป่วยได้ ส่วนการอนุมัติสิทธิก็ไม่ล่าช้า หากเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด สปส.จังหวัดอนุมัติให้รับสิทธิภายใน 40 นาที แต่หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์แจ้งผลใน 30 วัน
  2015-07-17 15:50
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : สปส.ยันให้สิทธิผู้ประกันตนรักษาโรคไต ไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น แจงมี คกก.แพทย์พิจารณาวางหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิอย่างเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็น เพราะจะมีผลกระทบต่อกองทุน
  2015-07-16 12:51
 • เครือข่ายแรงงานค้านบอร์ด สปส.มีมติปล่อยกู้เงินกองทุนประกันสังคม 2แสนล้านบาท หนุนรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล ชี้กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมและอนาคตของผู้ประกันตนกว่า 13 ล้าน คนเตรียมขอเข้าพบรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานเพื่อขอรายละเอียด
  2015-06-07 16:13
 • ‘ชูวิทย์’ โพสต์ Facebook แจง 5 สาเหตุทำไม รพ.เอกชนมีราคาแพง 1.ผูกขาด 2.ประกันสังคมผูกขาผู้ประกันตนไว้กับ รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐมีไม่พอ 3.อาชีพหมอกลายเป็นธุรกิจ 4.ประกันชีวิตจับมือ รพ.เอกชนกำหนดค่ารักษา 5.รัฐไม่เคยช่วยประชาชน ไม่รู้ แพทยสภามีไว้ทำอะไร แนะใช้ ม.44 คุมค่ารักษา รพ.เอกชน
  2015-05-18 16:34
 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เดิมมีสิทธิให้ได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย สำหรับกฎหมายใหม่ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับ ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์
  2015-05-07 09:39
 • นสพ.เดลินิวส์ : เลขาธิการ สปส.ยัน มติบอร์ดสปส.ให้ไปติดตามผลที่ สปส.นำเงินไปลงทุนที่เยอรมนี จึงต้องทำตามหน้าที่และเสนอ รมว.แรงงานพิจารณา ยันเป็นประโยชน์ต่อกองทุน ไม่ได้ไปเที่ยว แจงเงินประกันสังคมไม่ใช่ของ วิไลวรรณ ผู้เดียว แต่เป้นของ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลด้วย
  2015-04-08 11:12
 • นสพ.มติชน : คสรท.เรียกร้องผู้บริหาร สปส.ระงับการดูงานต่างประเทศ หลัง สปส.จะเสนอของบประมาณจาก รมว.แรงงานเพื่อไปดูงานที่เยอรมันในเรื่องการขยายการลงทุน แจงที่ผ่านมา สปส.ดูงานบ่อย แต่ไม่เคยนำกลับมาพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ผู้ประกันตนดีขึ้น กลับมาลิดรอนสิทธิของผู้ประกันตนอีก แนะเอาเงินมาเพิ่มประสิทธิประโยชน์ดีกว่า
  2015-04-08 11:04

Pages